Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rychlá poptávka

Nejrychlejší cesta k dotacím

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty, opište následující kód:
captcha
captcha
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zprávy

první
ze 6
poslední

Dotace na zlepšení stavu zeleně v obcích a městech

DOTACE NA ZLEPŠENÍ STAVU ZELENĚ V OBCÍCH A MĚSTECH

Státní fond životního prostředí vyhlašuje výzvu zaměřenou na podporu zlepšování funkčního stavu zeleně v obcích a městech. celý text

ostatní | 13. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
Příjem žádostí z Ministerstva pro místní rozvoj startuje

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ STARTUJE

Ministerstvo pro místní rozvoj zahajuje příjem žádostí v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova. celý text

ostatní | 13. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
Dotace na snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení

DOTACE NA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v rámci programu Efekt výzvu zaměřenou na snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obcích. celý text

ostatní | 12. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
Dotace na akce spojené s významnými výročími roku 2018

DOTACE NA AKCE SPJATÉ S VÝZNAMNÝMI VÝROČÍMI ROKU 2018

Ministerstvo kultury nabízí dotaci na pokrytí nákladů spojených s oslavami a připomínkami významných výročí roku 2018 (1918, 1968, 1993). celý text

ostatní | 6. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
Dotace na akce spojené s oslavou významných výročí

DOTACE NA AKCE SPOJENÉ S OSLAVOU VÝZNAMNÝCH VÝROČÍ OBCÍ

Ministerstvo kultury nabízí dotaci na pokrytí nákladů spojených z významnými výročími obcí a měst, kulturně-historických událostí a význačných osobností českého původu. celý text

ostatní | 6. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
Péče o válečné pomníky, hroby a pietní místa

PÉČE O VÁLEČNÉ POMNÍKY, HROBY A PIETNÍ MÍSTA

Dotace z Ministerstva obrany na zabezpečení péče o válečné pomníky, hroby a pietní místa. celý text

ostatní | 5. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
Dotace na cyklostezky

DOTACE NA CYKLOSTEZKY

V rámci Státního fondu dopravní infrastruktury byla vyhlášena výzva na výstavbu a opravu cyklostezek a na zřizování jízdních pruhů pro cyklisty. celý text

ostatní | 27. 9. 2017 | Autor: Správce Webu
Křížení komunikací s nadřazenou dopravní infrastrukturou

KŘÍŽENÍ KOMUNIKACÍ S NADŘAZENOU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUROU

V rámci Státního fondu dopravní infrastruktury běží výzva na výstavbu, modernizaci a opravu místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou. celý text

ostatní | 27. 9. 2017 | Autor: Správce Webu
Preventivní protipovodňová opatření

PREVENTIVNÍ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

V rámci Operačního programu Životní prostředí byla dne 2. října 2017 vyhlášena výzva na zbudování a rozšíření lokálních výstražných a varovných systémů a místních informačních systémů. celý text

ostatní | 27. 9. 2017 | Autor: Správce Webu
Environmentální zahrady v ZŠ a MŠ

ENVIRONMENTÁLNÍ ZAHRADY V ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

V rámci Národního programu Životní prostředí byla vyhlášena výzva na zbudování či rekonstrukci environmentálních zahrad na podporu výuky a vzdělávání v oblasti životního prostředí. celý text

ostatní | 8. 9. 2017 | Autor: Správce Webu
TECHNIKA A TECHNOLOGIE PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1

TECHNIKA A TECHNOLOGIE PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Dotace na lesní techniku. celý text

ostatní | 29. 8. 2017 | Autor: Správce Webu
Sběrné dvory, Operační program Životní prostředí

SBĚRNÉ DVORY

Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a separaci odpadu. celý text

ostatní | 28. 8. 2017 | Autor: Správce Webu
MUZEA II – NOVÁ DOTAČNÍ VÝZVA MMR 1

MUZEA II – NOVÁ DOTAČNÍ VÝZVA MMR

DOTACE PRO ROZVOJ PRÁVĚ VAŠEHO MUZEA celý text

ostatní | 24. 8. 2017 | Autor: Správce Webu
Energetické úspory veřejných budov (výzva č. 70) 1

ENERGETICKÉ ÚSPORY VEŘEJNÝCH BUDOV

OPŽP vyhlašuje výzvu č.70 celý text

ostatní | 23. 8. 2017 | Autor: Správce Webu
DEŠŤOVKA 1

DEŠŤOVKA

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu Životní prostředí zaměřenou na udržitelné a efektivní hospodaření s vodou. celý text

ostatní | 8. 8. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center

Integrovaný operační program vyhlásil 74. výzvu k předkládání žádostí o podporu zaměřenou na rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center. celý text

ostatní | 15. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
VÝSTAVBA A MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ II 1

VÝSTAVBA A MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ II

Integrovaný regionální operační program vyhlásil 73. výzvu na předkládání žádostí o dotaci zaměřenou výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů. celý text

ostatní | 15. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Cyklodoprava II

Integrovaný regionální operační program vyhlásil 72. výzvu na předkládání žádostí o dotaci zaměřenou na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a liniová opatření pro cyklisty. celý text

ostatní | 12. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Energetické úspory v bytových domech II

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 37. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. celý text

ostatní | 21. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
OPŽP

DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

V rámci Národního programu Životní prostředí je vyhlášena výzva pro předkládání žádostí o dotaci na domovní čistírny odpadních vod. celý text

ostatní | 21. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
#

DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

V rámci Národního programu Životní prostředí je vyhlášena výzva pro předkládání žádostí o dotaci na domovní čistírny odpadních vod. celý text

ostatní | 11. 10. 2016 | Autor:
#

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Od 1. 9. 2016 probíhá příjem žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na pořízení domácích kompostérů pro obce. celý text

ostatní | 1. 9. 2016 | Autor:
#

DOTACE NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Dne 1. 9. 2016 probíhá příjem žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na projekty týkající se odpadového hospodářství. celý text

ostatní | 1. 9. 2016 | Autor:
#

INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Integrovaný regionální operační program vyhlásil výzvu na předkládání žádostí o dotaci pro základní školy v sociálně vyloučených lokalitách a mimo sociálně vyloučené lokality. celý text

ostatní | 1. 9. 2016 | Autor:
#

KOMUNITNÍ CENTRA

IROP přijímá žádosti o dotaci na rozvoj komunitních center. celý text

ostatní | 18. 8. 2016 | Autor:
#

DOTACE NA PRŮZKUM, POSÍLENÍ A BUDOVÁNÍ ZDROJŮ PITNÉ VODY

Národní program Životního prostředí vyhlásil výzvu na dotační podporu projektů zaměřených na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody. celý text

ostatní | 5. 8. 2016 | Autor:
#

DOTACE NA ODSTRAŇOVÁNÍ NELEGÁLNÍCH SKLADŮ ODPADŮ A SANACE HAVARIJNÍCH STAVŮ

Národní program Životního prostředí vyhlásil výzvu na dotační podporu projektů zaměřených na odstranění a rekultivaci nelegálních skladů odpadů a sanace havarijních stavů, které představují akutní riziko pro životní prostředí. celý text

ostatní | 5. 8. 2016 | Autor:
#

Energetické úspory veřejných budov

Ministerstvo životního prostředí přijímá žádosti o dotaci na projekty řešící snížení energetické náročnosti veřejných budov. celý text

ostatní | 20. 7. 2016 | Autor:
#

Dotace odpadové hospodářství

Operační program životní prostředí připravuje výzvu na příjem žádostí o dotaci v rámci odpadového hospodářství. celý text

ostatní | 20. 7. 2016 | Autor:
#

ZELEŇ EXTRAVILÁN

Operační program životní prostředí připravuje výzvu na projekty úpravy zeleně v extravilánu obcí. celý text

ostatní | 20. 7. 2016 | Autor:
první
ze 6
poslední