Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rychlá poptávka

Nejrychlejší cesta k dotacím

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty, opište následující kód:
captcha
captcha
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ENERGETICKÉ ÚSPORY VEŘEJNÝCH BUDOV

Typ: ostatní
Energetické úspory veřejných budov (výzva č. 70) 1OPŽP vyhlašuje výzvu č.70

Energetické úspory veřejných budov 

Příjem žádostí: od 3. 4. 2017 do 30. 11. 2017
Typ žadatele:

kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy

Podporované aktivity:
  • celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov
  • zateplení obvodového pláště budovy
  • výměna a renovace (repase) otvorových výplní
  • realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostřed
  • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
  • realizace systémů využívajících odpadní teplo
  • výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn
  • instalace fotovoltaického systému
  • instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV
  • samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.
Specifika a omezení:

V rámci specifického cíle nemohou být podporovány opatření realizované v bytových a rodinných domech.

Výše podpory:

Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 100 tis. Kč (bez DPH).

Celková alokace: 3 000 000 000 Kč

 

V rámci renovace budov definovaných Zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění jako kulturní památka nebo budov, které nejsou kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny (dále jen „památkově chráněné budovy“) budou podporovány rovněž dílčí aktivity vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy bez ohledu na dosažení parametrů pro celkovou energetickou náročnost budovy dle příslušných norem.

Podpora bude poskytována zejména na opatření s delší ekonomickou návratností, tj. především zateplení objektů. Pouhé zateplení objektu však není dostatečné pro optimální snížení spotřeby energie. Klíčová je rovněž následná péče o správné vytápění objektů a renovace souvisejících technologických zařízení, zejména zdrojů tepla a regulačních systémů. Tato opatření s kratší dobou návratnosti je vhodné realizovat jinými finančními nástroji.

Projekty z roku 2016 k nahlédnutí.

V případě vašeho zájmu o výše uvedený dotační titul nás kontaktujte zde.


Vytvořeno: 28. 8. 2017
Poslední aktualizace: 23. 10. 2017 15:47
Autor: Správce Webu