Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rychlá poptávka

Nejrychlejší cesta k dotacím

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty, opište následující kód:
captcha
captcha
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

MUZEA II – NOVÁ DOTAČNÍ VÝZVA MMR

Typ: ostatní
MUZEA II – NOVÁ DOTAČNÍ VÝZVA MMR 1DOTACE PRO ROZVOJ PRÁVĚ VAŠEHO MUZEA

Muzea II.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 76. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Muzea II.

Příjem žádostí od 9. 10. 2017 do 31. 1. 2018

Typ žadatele:

Vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí

Podpořena mohou být jenom muzea, splňující kumulativně níže uvedené podmínky:

 • muzeum je zřizováno státem nebo krajem
 • muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • průměrná návštěvnost muzea, vypočítaná jako průměr za léta 2014, 2015 a 2016, překročila 30 000 návštěvníků
Podporované aktivity:
 • Zvýšení ochrany sbírkových fondů
 • Konzervování-restaurování sbírkových předmětů
 • Zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků
 • Odstraňování přístupových bariér
 • Digitalizace sbírek jako součást komplexnějších projektů
 • Zabezpečení a osvětlení objektů
 • Rekonstrukce stávajících a budování nových expozic a depozitářů
 • Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí
Cílová skupina:
 • Návštěvníci
 • Vlastníci muzeí
 • Subjekty s právem hospodaření
 • Místní obyvatelé
Výše podpory:

A) Celková částka z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu – Evropský fond pro regionální rozvoj – 900 000 000 Kč, státní rozpočet 158 823 529 Kč

B) Evropský fond pro regionální rozvoj

 • 85 %

     Státní rozpočet

 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace – 15 %
 • kraje – 5 %
 • organizace zřizované kraji – 5 %
 • organizace zakládané kraji – 0 %
Výše celkových způsobilých výdajů:
 • Minimální výše způsobilých výdajů: 3 000 000 Kč
 • Maximální výše způsobilých výdajů: 123 282 000 Kč
Povinnými přílohami žádosti o dotaci jsou:

1. Plná moc
2. Zadávací a výběrová řízení
3. Doklady o právní subjektivitě žadatele
4. Studie proveditelnosti
5. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
6. Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
7. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
8. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
9. Položkový rozpočet stavby

V případě vašeho zájmu o výše uvedený dotační titul nás kontaktujte.


Vytvořeno: 24. 8. 2017
Poslední aktualizace: 5. 10. 2017 13:03
Autor: Správce Webu