Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rychlá poptávka

Nejrychlejší cesta k dotacím

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty, opište následující kód:
captcha
captcha
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

TECHNIKA A TECHNOLOGIE PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Typ: ostatní
TECHNIKA A TECHNOLOGIE PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1Dotace na lesní techniku.

TECHNIKA A TECHNOLOGIE PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

5. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova

Příjem žádostí o podporu od 10. ŘÍJNA 2017 do 30. ŘÍJNA 2017.
Oprávnění žadatelé:
 • Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.
 • Držitelé musí hospodařit na minimální výměře 3 ha lesních pozemků.
 • Držitelem lesa se rozumí osoba, která v předmětném lese hospodaří (je vlastníkem lesa nebo osobou, která má práva a povinnosti vlastníka lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů).
 • V případě, kdy bude způsobilým výdajem kůň pro práci v lese nebo klanicový vyvážecí vlek za koně, může být příjemcem rovněž fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v lesnictví, pokud je malým nebo středním podnikem1 .
Podporované aktivity:
 • stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně dopravy dříví
 • stroje ke zpracování potěžebních zbytků
 • stroje pro přípravu půdy před zalesněním
 • stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost (dotaci nelze poskytnout na závlahové systémy)
 • stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest
 • mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví

Jedná se tedy o možnost pořízení malotraktoru s prvky lesnické nástavby. Tímto prvkem lesnické nástavby je například samochodný naviják k traktoru, na který lze také čerpat dotaci.

 • V případě pořízení malotraktoru, na který bude čerpána dotace, je nutné dodržet technická omezení daná výzvou. Malotraktor, určený pro min. výměru majetku 3 ha, musí splňovat max. výkon motoru do 38 kW, provozní hmotnost do 2,5t a celkovou šířku do 2 m. Současně by neměla max. cena traktoru (celkové výdaje projektu), pořizovaného pro lesní majetek o velikosti 3-10 ha, přesáhnout 1 000 000 Kč.
 • V případě, že je výměra Vašeho lesního majetku min. 50 ha, je možné žádat o dotace na pořízení malotraktoru, který musí splňovat max. výkon motoru od 38 kW do 50 kW, provozní hmotnost do 2,5t a celkovou šířku do 2 m. Současně by neměla max. cena traktoru (celkové výdaje projektu), pořizovaného pro lesní majetek o velikosti nad 50 ha, přesáhnout 1,5 mil. Kč.
Výše dotace:
 • Maximální výše podpory je stanovena na 50 % vynaložených způsobilých výdajů.
 • Minimální výše způsobilých výdajů na jeden projekt je 10 000 Kč, maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých může být stanovena dotace, je 10 mil. Kč.
Specifika a omezení:

Podpora v rámci této výzvy se vztahuje pouze na stroje, které jsou určeny pro hospodaření na pozemcích určených k plnění funkcí lesa.

V případě vašeho zájmu o výše uvedený dotační titul nás kontaktujte zde.


Vytvořeno: 28. 8. 2017
Poslední aktualizace: 5. 10. 2017 13:12
Autor: Správce Webu