A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 4
poslední

PODPORA OBNOVY SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY 1

DOTACE NA HŘIŠTĚ A TĚLOCVIČNY

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova pro rok 2017 na obnovu sportovní infrastruktury. celý text

ostatní | 19. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
PODPORA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY SPORTU 1

PODPORA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY SPORTU

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejněno dokumentace nového podprogramu Podpora materiálně technické základny sportu. celý text

ostatní | 9. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center 1

Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center

Integrovaný operační program vyhlásil 74. výzvu k předkládání žádostí o podporu zaměřenou na rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center. celý text

ostatní | 9. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
VÝSTAVBA A MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ II 1

VÝSTAVBA A MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ II

Integrovaný regionální operační program vyhlásil 73. výzvu na předkládání žádostí o dotaci zaměřenou výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů. celý text

ostatní | 9. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
Cyklodoprava II 1

Cyklodoprava II

Integrovaný regionální operační program vyhlásil 72. výzvu na předkládání žádostí o dotaci zaměřenou na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a liniová opatření pro cyklisty. celý text

ostatní | 9. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni a digitální povodňové plány 1

Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni a digitální povodňové plány

Operační program Životního prostředí vyhlásí výzvu zaměřenou na podporu preventivních protipovodňových opatření. celý text

ostatní | 8. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
Předcházení vzniku komunálních odpadů 1

Předcházení vzniku komunálních odpadů

Operační program Životního prostředí vyhlásí výzvu zaměřenou na prevenci vzniku odpadů. V rámci výzvy je možné pořízení domácích kompostérů pro obce. celý text

ostatní | 8. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Podpora obnovy místních komunikací

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu pro obce na projekty obnovy místních komunikací z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2017. celý text

ostatní | 20. 10. 2016 | Autor:
#

Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova pro rok 2017 na obnovu drobných sakrálních staveb celý text

ostatní | 20. 10. 2016 | Autor:
#

Podpora zapojení generací do komunitního života v obci

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova na rok 2017 na Podporu zapojení generací do komunitního života v obci. celý text

ostatní | 20. 10. 2016 | Autor:
#

Infrastruktura zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání

Integrovaný regionální operační program vyhlásil výzvu na předkládání žádostí o dotaci pro školy, školská zařízení, střediska volného času, DDM, ŠD, školní kluby, vzdělávací a školící centra. celý text

ostatní | 13. 10. 2016 | Autor:
#

Zeleň v obcích do 500 obyvatel

V rámci Národního programu Životní prostředí lze podávat žádosti o dotaci na úpravy zeleně v obcích. Podpora je zaměřena zejména na obce do 500 obyvatel. celý text

ostatní | 11. 10. 2016 | Autor:
#

DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

V rámci Národního programu Životní prostředí je vyhlášena výzva pro předkládání žádostí o dotaci na domovní čistírny odpadních vod. celý text

ostatní | 11. 10. 2016 | Autor:
#

TECHNIKY A TECHNOLOGIE PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Tato výzva v rámci programu Podpora rozvoje venkova na období 2014-2020 je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů. celý text

ostatní | 8. 9. 2016 | Autor:
#

LESNÍ CESTY

Byla vyhlášena výzva k poskytování finanční podpory na lesnickou infrastrukturu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. celý text

ostatní | 8. 9. 2016 | Autor:
#

CHODNÍKY

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlašuje příjem žádostí o příspěvek na akce vedoucí ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2017. celý text

ostatní | 8. 9. 2016 | Autor:
#

INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Integrovaný regionální operační program vyhlásil výzvu na předkládání žádostí o dotaci pro základní školy v sociálně vyloučených lokalitách a mimo sociálně vyloučené lokality. celý text

ostatní | 18. 8. 2016 | Autor:
#

KOMUNITNÍ CENTRA

IROP přijímá žádosti o dotaci na rozvoj komunitních center. celý text

ostatní | 18. 8. 2016 | Autor:
#

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Dne 1. 8. 2016 byla vyhlášena výzva z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na dotační podporu pořízení domácích kompostérů pro obce. celý text

ostatní | 5. 8. 2016 | Autor:
#

DOTACE NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Dne 1. 8. 2016 byla vyhlášena výzva z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na dotační podporu týkající se odpadového hospodářství. celý text

ostatní | 5. 8. 2016 | Autor:
#

DOTACE NA ODSTRAŇOVÁNÍ NELEGÁLNÍCH SKLADŮ ODPADŮ A SANACE HAVARIJNÍCH STAVŮ

Národní program Životního prostředí vyhlásil výzvu na dotační podporu projektů zaměřených na odstranění a rekultivaci nelegálních skladů odpadů a sanace havarijních stavů, které představují akutní riziko pro životní prostředí. celý text

ostatní | 5. 8. 2016 | Autor:
#

DOTACE NA PRŮZKUM, POSÍLENÍ A BUDOVÁNÍ ZDROJŮ PITNÉ VODY

Národní program Životního prostředí vyhlásil výzvu na dotační podporu projektů zaměřených na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody. celý text

ostatní | 5. 8. 2016 | Autor:
#

Energetické úspory veřejných budov

Ministerstvo životního prostředí přijímá žádosti o dotaci na projekty řešící snížení energetické náročnosti veřejných budov. celý text

ostatní | 20. 7. 2016 | Autor:
#

Dotace odpadové hospodářství

Operační program životní prostředí připravuje výzvu na příjem žádostí o dotaci v rámci odpadového hospodářství. celý text

ostatní | 20. 7. 2016 | Autor:
#

ZELEŇ EXTRAVILÁN

Operační program životní prostředí připravuje výzvu na projekty úpravy zeleně v extravilánu obcí. celý text

ostatní | 20. 7. 2016 | Autor:
#

ZELEŇ INTRAVILÁN

Operační program životní prostředí připravuje výzvu na projekty úpravy zeleně v sídlech obcí nad 500 obyvatel. celý text

ostatní | 20. 7. 2016 | Autor:
#

Stanice IZS

Integrovaný regionální program vyhlašuje výzvu na příjem žádostí o dotaci na stavby, stavební úpravy stanic základních složek Integrovaného záchranného systému. celý text

ostatní | 17. 6. 2016 | Autor:
#

INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Integrovaný regionální operační program připravuje výzvu na předkládání žádostí o dotaci pro základní školy v sociálně vyloučených lokalitách a mimo sociálně vyloučené lokality. celý text

ostatní | 17. 5. 2016 | Autor:
#

PODPORA INFRASTRUKTURY PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MLÁDEŽE

Integrovaný regionální operační program připravuje výzvu na předkládání žádostí o dotaci v rámci zájmového a neformálního vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách a mimo sociálně vyloučené lokality. celý text

ostatní | 17. 5. 2016 | Autor:
#

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Probíhá příjem žádostí o dotaci na protipovodňová opatření v rámci Operačního programu Životní prostředí. celý text

ostatní | 17. 5. 2016 | Autor:
první předchozí
ze 4
poslední