A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 4
poslední

Dotace na údržbu a opravu polních cest

DOTACE NA ÚDRŽBU A OPRAVU KULTURNÍCH PRVKŮ VENKOVSKÉ KRAJINY

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu zaměřenou na údržbu a obnovu venkovských kapliček, křížových cest, křížů, zvoniček, božích muk či hřbitovů. celý text

ostatní | 31. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
Dotace na údržbu a opravu kulturních prvků venkovské krajiny

DOTACE NA ÚDRŽBU A OPRAVU POLNÍCH CEST

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu zaměřenou na údržbu a opravu polních cest či jejich úseků, které vykazují zjevné známky fyzického opotřebení nebo poškození. celý text

ostatní | 31. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
Dotace na chodníky a bezbariérové úpravy nástupišť

DOTACE NA CHODNÍKY A BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY NÁSTUPIŠŤ

Státní fond dopravní infrastruktury přijímá žádosti o dotaci v rámci výzvy zaměřené na zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy a na zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace. celý text

ostatní | 6. 11. 2017 | Autor: Správce Webu
Dotace na pořízení vozidla s alternativním pohonem

DOTACE NA POŘÍZENÍ VOZIDEL S ALTERNATIVNÍM POHONEM

Státní fond životního prostředí vyhlásil dne 1. 11. 2017 výzvu na podporu pořizování vozidel s alternativním pohonem. Příjem žádostí probíhá do 27. září 2018. celý text

ostatní | 1. 11. 2017 | Autor: Správce Webu
Dotace na zlepšení stavu zeleně v obcích a městech

DOTACE NA ZLEPŠENÍ STAVU ZELENĚ V OBCÍCH A MĚSTECH

Státní fond životního prostředí vyhlašuje výzvu zaměřenou na podporu zlepšování funkčního stavu zeleně v obcích a městech. celý text

ostatní | 13. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
Příjem žádostí z Ministerstva pro místní rozvoj startuje

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ STARTUJE

Ministerstvo pro místní rozvoj zahajuje příjem žádostí v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova. celý text

ostatní | 13. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
Dotace na snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení

DOTACE NA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v rámci programu Efekt výzvu zaměřenou na snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obcích. celý text

ostatní | 12. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
Dotace na akce spojené s významnými výročími roku 2018

DOTACE NA AKCE SPJATÉ S VÝZNAMNÝMI VÝROČÍMI ROKU 2018

Ministerstvo kultury nabízí dotaci na pokrytí nákladů spojených s oslavami a připomínkami významných výročí roku 2018 (1918, 1968, 1993). celý text

ostatní | 6. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
Dotace na akce spojené s oslavou významných výročí

DOTACE NA AKCE SPOJENÉ S OSLAVOU VÝZNAMNÝCH VÝROČÍ OBCÍ

Ministerstvo kultury nabízí dotaci na pokrytí nákladů spojených z významnými výročími obcí a měst, kulturně-historických událostí a význačných osobností českého původu. celý text

ostatní | 6. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
Péče o válečné pomníky, hroby a pietní místa

PÉČE O VÁLEČNÉ POMNÍKY, HROBY A PIETNÍ MÍSTA

Dotace z Ministerstva obrany na zabezpečení péče o válečné pomníky, hroby a pietní místa. celý text

ostatní | 5. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
Dotace na cyklostezky

DOTACE NA CYKLOSTEZKY

V rámci Státního fondu dopravní infrastruktury byla vyhlášena výzva na výstavbu a opravu cyklostezek a na zřizování jízdních pruhů pro cyklisty. celý text

ostatní | 5. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
Křížení komunikací s nadřazenou dopravní infrastrukturou

KŘÍŽENÍ KOMUNIKACÍ S NADŘAZENOU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUROU

V rámci Státního fondu dopravní infrastruktury běží výzva na výstavbu, modernizaci a opravu místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou. celý text

ostatní | 5. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
Preventivní protipovodňová opatření

PREVENTIVNÍ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

V rámci Operačního programu Životní prostředí byla dne 2. října 2017 vyhlášena výzva na zbudování a rozšíření lokálních výstražných a varovných systémů a místních informačních systémů. celý text

ostatní | 5. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
Environmentální zahrady v ZŠ a MŠ

ENVIRONMENTÁLNÍ ZAHRADY V ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

V rámci Národního programu Životní prostředí byla vyhlášena výzva na zbudování či rekonstrukci environmentálních zahrad na podporu výuky a vzdělávání v oblasti životního prostředí. celý text

ostatní | 5. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
Technika a technologie pro lesní hospodářství

TECHNIKA A TECHNOLOGIE PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Dotace na lesní techniku. celý text

ostatní | 5. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
Sběrné dvory

SBĚRNÉ DVORY

Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a separaci odpadu. celý text

ostatní | 5. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
Dešťovka

DEŠŤOVKA

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu Životní prostředí zaměřenou na udržitelné a efektivní hospodaření s vodou. celý text

ostatní | 5. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
PODPORA OBNOVY SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY 1

DOTACE NA HŘIŠTĚ A TĚLOCVIČNY

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova pro rok 2017 na obnovu sportovní infrastruktury. celý text

ostatní | 19. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
PODPORA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY SPORTU 1

PODPORA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY SPORTU

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejněno dokumentace nového podprogramu Podpora materiálně technické základny sportu. celý text

ostatní | 9. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center 1

Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center

Integrovaný operační program vyhlásil 74. výzvu k předkládání žádostí o podporu zaměřenou na rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center. celý text

ostatní | 9. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
VÝSTAVBA A MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ II 1

VÝSTAVBA A MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ II

Integrovaný regionální operační program vyhlásil 73. výzvu na předkládání žádostí o dotaci zaměřenou výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů. celý text

ostatní | 9. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
Cyklodoprava II 1

Cyklodoprava II

Integrovaný regionální operační program vyhlásil 72. výzvu na předkládání žádostí o dotaci zaměřenou na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a liniová opatření pro cyklisty. celý text

ostatní | 9. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni a digitální povodňové plány 1

Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni a digitální povodňové plány

Operační program Životního prostředí vyhlásí výzvu zaměřenou na podporu preventivních protipovodňových opatření. celý text

ostatní | 8. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
Předcházení vzniku komunálních odpadů 1

Předcházení vzniku komunálních odpadů

Operační program Životního prostředí vyhlásí výzvu zaměřenou na prevenci vzniku odpadů. V rámci výzvy je možné pořízení domácích kompostérů pro obce. celý text

ostatní | 8. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Podpora obnovy místních komunikací

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu pro obce na projekty obnovy místních komunikací z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2017. celý text

ostatní | 20. 10. 2016 | Autor:
#

Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova pro rok 2017 na obnovu drobných sakrálních staveb celý text

ostatní | 20. 10. 2016 | Autor:
#

Podpora zapojení generací do komunitního života v obci

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova na rok 2017 na Podporu zapojení generací do komunitního života v obci. celý text

ostatní | 20. 10. 2016 | Autor:
#

Infrastruktura zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání

Integrovaný regionální operační program vyhlásil výzvu na předkládání žádostí o dotaci pro školy, školská zařízení, střediska volného času, DDM, ŠD, školní kluby, vzdělávací a školící centra. celý text

ostatní | 13. 10. 2016 | Autor:
#

Zeleň v obcích do 500 obyvatel

V rámci Národního programu Životní prostředí lze podávat žádosti o dotaci na úpravy zeleně v obcích. Podpora je zaměřena zejména na obce do 500 obyvatel. celý text

ostatní | 11. 10. 2016 | Autor:
#

DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

V rámci Národního programu Životní prostředí je vyhlášena výzva pro předkládání žádostí o dotaci na domovní čistírny odpadních vod. celý text

ostatní | 11. 10. 2016 | Autor:
první předchozí
ze 4
poslední