A picture

Obsah

Hrádek Rumberk

Žadatel: Obec Deštná
Rozpočet projektu: Kč 575 000,–

Název projektu: Hrádek Rumberk
Žadatel: Obec Deštná, okres Blansko, JMK
Rozpočet projektu: Kč 575 000,–
Analýza projektu: Dotační management
Dotace: 90 %
Poskytovatel dotace: Program rozvoje venkova
Termín podání žádosti: říjen 2007

Předmětem projektu je archivní výzkum s cílem shromáždění dostupných informací o Hrádku Rumberku a manském panství, které dle dostupných pramenů mělo ve 14. století 20 okolních obcí.

Cílem projektu je vypracování obsáhlé historické studie biskupské kolonizace území ve 13. stol. s centrem hrádku Rumberku, dále dějin léna až do připojení k letovickému panství v 17. století. Současně provedení urbanisticko-strukturální analýzy územních vztahů mezi sídlem mana a olomouckým biskupstvím.

Výsledkem projektu bude návrh provedení plošného archeologického výzkumu zbytků hradu a následné zpracování návrhu jeho památkové úpravy a prezentaci, vč .informačních tabulí, brožury s možností vybudování malé historické expozice.

Projekt napomůže zpřístupnění informací místním občanům a široké veřejnosti o historii hrádku a možností prezentace obce na regionální úrovni.
Ojedinělost projektu spočívá v přínosu poznání vzorového uspořádání biskupského léna z počátku vzniku letního systému do proměn poloviny 17. století.

V České republice unikátní a naprosto výjimečná možnost získání poznatků o počátků manské soustavy v Čechách a na Moravě.