A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

NORSKÉ FONDY – „Modernizace a vybavení školského zařízení v obci Deštná„

Žadatel: Obec Deštná
Rozpočet projektu: Kč 6 418 672,-

Název projektu: Modernizace a vybavení školského zařízení
v obci Deštná
Žadatel: Obec Deštná, Okres Blansko, Jihomoravský kraj
Rozpočet projektu: Kč 6 418 672,–
Analýza projektu Příprava a zpracování žádosti
Dotace: 82 %
Poskytovatel dotace: Finanční mechanismy EHS/Norska
Termín podání žádosti: únor 2008 

Cílem projektu je provést celkovou modernizaci budovy školského zařízení – modernizaci rozvodů vody, elektroinstalace, ústředního vytápění, částečné sanace zdiva v suterénu, obnovy sociálních zařízení, kuchyně s jídelnou a obnovy vybavení učeben a herny. Součástí bude provedení rekonstrukce půdního prostoru, kde vznikne PC učebna a klubovna pro školní družinu a mimoškolní činnost se sociálním zázemím a skladem pro pomůcky. Součástí bude výměna střešní krytiny s umístěním střešních oken.

Škola byla postavena v období 1908-1909. Dnešní podobu získala obsáhlou rekonstrukcí mateřské školy a přístavbou kuchyně a jídelny v letech 1984-1988. Od této doby nebyla provedena žádná stavební úprava objektu.

Cílovou skupinou jsou děti z obce Deštné a další děti předškolního a školního věku ze čtyř spádových obcí (MŠ 17 dětí, ZŠ 17 dětí-celkem 34 dětí). Další cílovou skupinou jsou místní děti a mládež, kteří budou využívat zmodernizované prostory školy a prostory půdní vestavby (učebnu PC a klubovnu) pro svoji mimoškolní činnost (výtvarné a rukodělné práce, dramatický, zdravotnický, taneční kroužek a kroužek Mladý hasič a Skaut). Jedná se o celkový počet cca 40 -50 místních dětí a mládeže.

Obec Deštná je zřizovatel školského zařízení usilujícího o udržení efektivního provozu s kvalitní vzdělávací výukou, která bude mít k dispozici moderní školní pomůcky a zařízení.