A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Rekonstrukce místních komunikací a odpočinkového parku - Velký Karlov

Žadatel: Obec Velký Karlov
Rozpočet projektu: Kč 6 211 692,-

Název projektu: Rekonstrukce místních komunikací a odpočinkového parku
Žadatel: Obec Velký Karlov, Okres Znojmo, JMK
Rozpočet projektu: Kč 6 211 692,–
Analýza projektu Dotační management
Zpracování žádosti o dotaci
Dotace: 71 %
Poskytovatel dotace: Program rozvoje venkova
Termín podání žádosti: říjen 2008

Předmětem projektu je rekonstrukce asfaltobetonového povrchu místní komunikace ve stávající šířce a o délce 513 m, obnova předláždění povrchu chodníku o d. 304 m, výstavba nového chodníku (d. 308 m, š. 2m) se dvěma odpočívadly pro cyklisty (48 m2), vybudování parkovacího pruhu (d. 260 m, š. 2 m), vybudování vsakovacího prostoru s usazením podélné drenážní trubky, vyplněným hrubým kamenivem (d. 205 m , š.1,8 m), propojení stávajícího odvodňovacího příkopu do revizní šachty, zřízení nového propustku DN 300 dl 7,5 m a osazení novými odvodňovacími rošty.

Dále projekt řeší celkovou úpravu parku vč. usazení venkovního mobiliáře a předláždění chodníku s úpravou zeleně v parčíku, odstranění určených dřevin, přesázení a vysázení nových dřevin, zatravnění plochy, vysázení živého plotu na vstupu do parčíku (z obou stran) 2 800m2. Na stávajícím chodníku v parčíku řeší provedení předláždění dlažeb ( hlavním průtahem – 220m2). Ve středu parku v kruhové části usazení vodního prvku – soliterní žulový kámen s vodou, osvětlení v ploše betonové dlažby – 5 ks svítidel , vybudování vedlejší pěšiny s povrchem minerálního betonu – 200m2,- plocha pro herní prvky s povrchem minerálního betonu – 205m2, osazení venkovním mobiliářem – lavičky 7ks, odpadkový koš – 2 ks,  – herní prvky 4 ks s dopadovou plochou oblázků – 105m2.