Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rychlá poptávka

Nejrychlejší cesta k dotacím

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty, opište následující kód:
captcha
captcha
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

„Odborná jazyková terminologie“

Žadatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Znojmo
Rozpočet projektu: Kč 2 989 500,-

Název projektu: Odborná jazyková terminologie
Žadatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Znojmo,
Jihomoravský
kraj, okres Znojmo
Rozpočet projektu: Kč 2 989 500,-
Požadovaná dotace: 100 %
Vlastní zdroje:
Poskytovatel dotace: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín podání žádosti: srpen 2008, realizace 2009

Předmětem projektu je investice do inovace ve vzdělávání ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti ve Znojmě. Hlavním motivem projektu je zkvalitnění výuky a zlepšení podmínek pro budoucí uplatňování žáků na trhu práce. Podnětem pro realizaci byla dlouhodobá absence moderních učebních pomůcek v dostupné literatuře a hodnocení dosavadního vývoje kvality vzdělávání SOU a SOŠ Znojmo – vzhledem k potřebám potenciálních zaměstnavatelů žáků.

Bylo zjištěno, že v souvislosti s otevřením mezinárodního trhu práce se neustále zvyšuje potřeba odborného jazykového vzdělávání, čemuž stávající podmínky školního zařízení neodpovídají.

Projekt přináší inovativní řešení této problematiky – vytvoření vlastního výukového vzdělávacího modulu „Odborná jazyková terminologie“, který bude obsahovat výukové materiály pro 3 roky studia:

  1. Slovník odborné jazykové terminologie (základní slovní zásoba),
  2. Slovník odborné konverzace (základní odborné fráze),
  3. videoslovník – výukové filmy z pracovního prostředí.

Obsahem vzdělávacího modulu budou učebnice, výukové filmy a e-learningová verze modulu naplněného výukovými materiály pro dálkový přístup. K realizaci projektu bylo docíleno vytvořením 3 pracovních skupin pro jednotlivé roky tvorby výukových materiálů a dále pořízením technického zázemí a vybavení:

  • 15 ks PC zařízení pro žáky (+ výukový a základní obslužný PC software),
  • interaktivní tabule, zpětný projektor, počítač k interaktivní tabuli,
  • 7 x notebook pro pracovní skupinu(+ výukový a základní obslužný PC software),
  • digitální fotoaparát, digitální kamera,
  • tiskárna se skenerem, stroj na svazování textů, laminovací stroj, materiál na tištěnou podobu pomůcek.

Všechny nové výukové materiály budou vytvořeny ve dvou jazykových verzích -
v anglickém a německém jazyce.

Realizací projektu byly inovovány školní vzdělávací programy všech šesti učebních oborů SOŠ a SOU Znojmo, do kterých byla zařazena výuka odborné jazykové terminologie.

O projektu informuje SOŠ a SOU Znojmo na svých internetových stránkách. Níže přinášíme ukázky výstupů projektu.