Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rychlá poptávka

Nejrychlejší cesta k dotacím

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty, opište následující kód:
captcha
captcha
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

„Rekonstrukce lesních cest Kunštátsko“

Žadatel: Město Kunštát
Rozpočet projektu: Kč 6 969 503,-

Název projektu: „Rekonstrukce lesních cest Kunštátsko
Žadatel: Město Kunštát, Jihomoravský kraj, okres Blansko
Rozpočet projektu: Kč 6 969 503,-
Požadovaná dotace: 90 %
Vlastní zdroje: 10 %
Poskytovatel dotace: Program rozvoje venkova, I.1.2.3. Lesnická infrastruktura,
záměr a) Výstavba, modernizace,
rekonstrukce a celkové
opravy lesních cest
nad 2 m šíře, včetně souvisejících objektů
Termín podání žádosti: říjen 2009

Předmětem projektu je rekonstrukce lesních cest na katastrálním území města Kunštát a sídelních jednotek města – Rudka, Touboř a Hluboké u Kunštátu. Jedná se konkrétně o zlepšení technického stavu 4 účelových pozemních komunikací vedoucích k lesním pozemkům.

Využívány jsou zejména jako odvozní lesní cesty, které zajišťují příjezd těžební lesní mechanizace, dopravu osob a materiálu apod. Projekt je cílen na zlepšení přístupnosti lesních pozemků, bezpečnější a plynulejší možnost dopravy.

Stavební práce zahrnují:

  • vybourání stávajících nezpevněných cest
  • realizace nových konstrukčních vrstev, zhutnění a zpevnění ploch
  • napojení lesních cest na stávající lesní a místní komunikace
  • vegetační úpravy a úprava povrchů okolních ploch – osetí travním semenem, zpevnění ploch
  • odvodnění cest – příčné žlaby ze dřeva, vyspádování lesních cest pro odvodnění na přilehlé okolní plochy

Lesní cesty – materiál pro zpevnění povrchů:

  • k.ú. Touboř – štěrkodrť,
  • k.ú. Kunštát, Rudka a Hluboké u Kunštátu – asfaltový beton, obalové kamenivo a štěrkodrť

Realizace projektu přinese především lepší přístupnost k rozsáhlému bohatství lesů Kunštátska, kde kromě automobilové dopravy nově cesty poslouží i pro jízdu na kole, vycházky občanů apod.