Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rychlá poptávka

Nejrychlejší cesta k dotacím

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty, opište následující kód:
captcha
captcha
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

„Naučná stezka Přírodní památka U kapličky“

Žadatel: Hosterlitz, o.s.
Rozpočet projektu: Kč 1 495 683,-

Název projektu: Naučná stezka Přírodní památka U kapličky
Žadatel: Hosterlitz, o.s., Jihomoravský kraj, okres Znojmo
Rozpočet projektu: Kč 1 495 683,-
Požadovaná dotace: 90 %
Vlastní zdroje: 10 %
Poskytovatel dotace: Program rozvoje venkova, III.1.3. Podpora cestovního ruchu,
Záměr a) Pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky
Termín podání žádosti: červen 2010

Cílem projektu je vybudování naučné stezky zaměřené na Přírodní Památku U kapličky a historii obce Hostěradice. Přírodní památka je jedním z prvků soustavy NATURA 2000, jedná se konkrétně o stepní společenstvo s řadou vzácných rostlinných a živočišných druhů.

Stezka bude dále vedena historickým jádrem obce, které představuje zejména síť sakrálních staveb – kulturní památky, soustava podzemních vinných sklepů cca 4 km či historické centrum s gotickými prvky.

Realizací projektu byly vytvořeny dva druhy tras – pro pěší a cyklisty, shodně začínající v centru obce a s umístěním 4 informačních zastávek:

  • historie obce
  • systém hostěradických podzemních sklepení, drobná architektura, sakrální stavby v obci
  • PP U kapličky – NATURA 2000
  • vyhlídkové panorama
Kromě informačních tabulí a terénních úprav tras zahrnuje projekt také instalaci venkovního mobiliáře pro posezení, stojany na kola, odpadkové koše a odpovídající propagaci pro přilákání návštěvníků a turistů:
  • Informační leták – „Naučná stezka Přírodní památky U kapličky“ – 6 000 ks
  • Populární brožura – „ Kulturní dědictví – podzemní systém vinných sklepů apod.“ – 500 ks

Trasa naučné stezky prochází většinou po stávajících místních a účelových komunikacích a navazuje na Znojemskou vinařskou trasu (165 km) a na cyklotrasu 5006 (85 km).

Smysl realizace projektu lze spatřovat nejen ve využití potenciálu přírodních krás a historického významu obce Hostěradice pro přilákání turistů, ale kupříkladu také ve vyšší motivaci a zatraktivnění vycházek a pohybu na čerstvém vzduchu nebo důležitému rozvoji povědomí a sounáležitosti občanů s historií obce.