Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rychlá poptávka

Nejrychlejší cesta k dotacím

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty, opište následující kód:
captcha
captcha
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

„Obnova místních komunikací a veřejného prostranství obce Kuničky“

Žadatel: Obec Kuničky, okres Blansko
Rozpočet projektu: Kč 1 962 651,-

Název projektu: „Obnova místních komunikací a veřejného prostranství
obce Kuničky
Žadatel: Obec Kuničky, Jihomoravský kraj, okres Blansko
Rozpočet projektu: Kč 1 962 651,-
Požadovaná dotace: 90 %
Vlastní zdroje: 10 %
Poskytovatel dotace: Program rozvoje venkova, III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic,
A) Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí
Termín podání žádosti: leden 2010

Náplní projektu je komplexní řešení úprav veřejného prostranstvímístních dopravních komunikací v obci Kuničky na Blanensku. Bude provedeno:

Budování a obnova místních komunikací

 • rekonstrukce povrchu místní komunikace III. tř. (délka 210 m, š 5,5 m),
 • obnova dopravního značení (svislé – 21 ks a vodorovné 2 ks).

Obnova pro vodu propustných komunikací:

 • obnova propustku z betonových trubek (12,5 m),
 • povrchová odvodňovací zařízení formou uličních vpustí (7 ks) s napojením do drenážního systému pod komunikací o délce 50 m.

Budování a obnova technické infrastruktury

 • pořízení bezdrátového digitálního rozhlasu -vysílací a řídící pracoviště – 1 ks

Obnova veřejného prostranství

A) Lokalita naproti obecního úřadu

 • parkové úpravy (320 m2),
 • výsadba a úpravy okolo pomníku s terrénním vyrovnáním, zatravnění, výsadba rostlin a keřů,
 • umístění venkovního mobiliáře – 2 ks laviček bez opěradel.

B) Lokalita svah za kulturním domem (450 m2)

 • parkové úpravy s výsadbou roslin a zpevnění povrchu jutovou sítí,
 • umístění 2 ks laviček bez opěradel,
 • oplocení venkovního mobiliáře za kulturním domem (14 m),
 • odstavné státní pro kontejnery (7, 84 m2),
 • rozšíření sítě veřejného osvětlení – 3 ks sloupů s osvětlením.

Nákup techniky pro údržbu zeleně

 • pořízení nové sekačky na trávu – 1 ks.

Realizací projektu bude dosaženo vyšší bezpečnosti chodců, cyklistů a řidičů, ale také bude docíleno zlepšení vzhledu a služeb obce Kuničky pro místní občany a návštěvníky.