Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rychlá poptávka

Nejrychlejší cesta k dotacím

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty, opište následující kód:
captcha
captcha
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

„Bezpečně po nových komunikacích v Dobelicích“

Žadatel: Obec Dobelice
Rozpočet projektu: Kč 5 936 491,-

Název projektu: „Bezpečně po nových komunikacích v Dobelicích“
Žadatel: Obec Dobelice, Jihomoravský kraj, okres Znojmo
Rozpočet projektu: Kč 5 936 491,-
Požadovaná dotace: 80 %
Vlastní zdroje: 20 %
Poskytovatel dotace:  Program rozvoje venkova, RO Brno, III.2.1.1. Obnova
a rozvoj vesnic, záměr a) Zlepšení dopravní a technické

infrastruktury a vzhledu obcí
Termín podání žádosti: březen 2012

Předmětem  projektu byla obnova a rekonstrukce místních komunikací v obci Dobelice. Konkrétně se jedná o úpravu 6 tras v obci, z toho 5 tras tvoří místní komunikace III. třídy a 1 trasa místní vodě propustná komunikace v intravilánu obce. Špatný technický stav těchto komunikací neplnil dopravní a bezpečnostní funkce dopravního provozu v obci.

Náklady projektu zahrnovaly stavební práce: zemní práce, základy, svislé konstrukce, úprava komunikací, povrchové úpravy, trubní vedení a ostatní konstrukce + materiál. Realizací projektu bylo docíleno:

Obnova místních komunikací v intravilánu obce – asfaltobetonový povrch:

  • trasa A – v délce 326 m + 26 m proměnné šířky (6 m 5 m, 4 m), součástí stavby je vybudování odvodňovacího rigolu na konci úseku,
  • trasa C – v délce 53 m, šířka 3 m,
  • trasa F – v délce 77m, šířky 3 m, na konci trasy vybudování obratiště,
  • trasa H – v délce 148 m, šířka 3 m,
  • trasa I – v délce 88 m, šířka 5 m a délce 72 m, šířka 4 m,
  • trasa K – v délce 30 m, šířka 4 m.

Realizací projektu byla zajištěna stabilita technického stavu místních komunikací, čímž bylo docíleno bezpečnosti chodců, řidičů, cyklistů a dalších účastníků běžného dopravního provozu v obci Dobelice.