Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rychlá poptávka

Nejrychlejší cesta k dotacím

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty, opište následující kód:
captcha
captcha
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

„Jen tak se projít a odpočinout Krhovem – obnova komunikací a vzhledu obce Krhov“

Žadatel: Obec Krhov
Rozpočet projektu: Kč 2 568 000,-

Název projektu: „Jen tak se projít a odpočinout Krhovem – obnova
komunikací 
a vzhledu obce Krhov
Žadatel: Obec Krhov, Jihomoravský kraj, okres Blansko
Rozpočet projektu: Kč 2 568 000,-
Požadovaná dotace: 86 %
Vlastní zdroje:  14 %
Poskytovatel dotace:  Program rozvoje venkova, RO Brno, III.2.1.1. Obnova a rozvoj
vesnic, záměr a) Zlepšení dopravní a technické 
infrastruktury a
vzhledu obcí
Termín podání žádosti: listopad 2011, realizace 2012

Předmětem projektu je vyřešení nevyhovující dopravní situace v obci Krhov s obnovou prvků občanské vybavenosti, venkovního mobiliáře a modernizace veřejného rozhlasu. Potřebnost realizace projektu vychází z podnětů samotných občanů obce, což je vyvoláno dlouhodobou omezeností finančních prostředků pro rozsáhlejší úpravy. V obci Krhov žilo k termínu podání Žádosti o dotaci 140 osob a obec proto nedisponuje tak značnými finančními prostředky přidělenými ze státního rozpočtu pro samosprávu obce.

 

Získanou dotací pomocí společnosti Europroject již mohla obec Krhov v roce 2012 realizovat rozsáhlý investiční projekt, čímž využila jednu z posledních příležitostí podpory modernizace dopravní infrastruktury a vzhledu obce.

Projekt zahrnoval následující výstupy:

 -Místní komunikace III.třídy

 • obnova 2 úseků v obci, asfaltobetonový povrch, o celkové ploše 718 m2

 - Místní komunikace IV. třídy

 • spojovací chodník mezi návsí a Kulturním domem – zámková dlažba, 163,03 m2,
 • chodníky v okolí Kulturního domu – zámková dlažba, 129,13 m2.

 – Obnova vodopropustných komunikací

 • před budovou OÚ a v prostoru zásobovací rampy přiléhající prodejny – betonová drenážní dlažba, 376,5 m2.

 -Budování a obnova technické infrastruktury

 • dodávka a instalace bezdrátového digitálního rozhlasu s digitálním kódováním, včetně napojení na zadávací Pracoviště Integrovaného záchranného systému a informační a informační systém obyvatelstva,
 • vysílací anténa + stožár,
 • vysílací zařízení pult + Pc – mj. možnost předem nahraného veřejného hlášení s automatickým načasováním,
 • digitální záznamník,
 • PC sestava + příslušenství,
 • zálohování PC po dobu hlášení,
 • GSM brána,
 • 4 x venkovní přijímací části (reproduktory a hlásiče),
 • domácí přijímač s digitálním kódováním bez záznamníku,
 • domácí digitální přijímač s kódováním se záznamníkem.

 - Obnova veřejných prostranství – venkovní mobiliář

 • vybudování zárubní zídky z lomového kamene s výstavbou opěrné zídky podél chodníku se schodištěm,
 • prostor před obchodem – 1 ks stojan na kola, 2 ks laviček, 1 ks odpadkového koše,
 • okolí KD – 1 ks stojanu na kola, 1 ks informační tabule, 4 x set stůl s lavicemi,
 • před OÚ – 1 ks informační tabule.

 – Parkové úpravy:

 • vybudování zeleného pruhu podélně při komunikaci  – zatravnění + výsadba 5 ks stromů a 10 ks keřových porostů,
 • prostor před OÚ – pročistění trávníku, úprava stávajících okrasných keřů, výsadba 2 ks nových keřů,
 • v okolí chodníku – výsadba 69 ks keřových porostů včetně zakůrování půdy na fólii,
 •  prostor u KD – rozšíření stávající zeleně, opatření proti plevelům, vysetí trávníku, výsadba 2 ks jehličnatých dřevin a 4 ks listnatých stromů