Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rychlá poptávka

Nejrychlejší cesta k dotacím

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty, opište následující kód:
captcha
captcha
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

„Moderní proměna obce Všechovice – obnova místní komunikace a parkové úpravy“

Žadatel: Obec Všechovice
Rozpočet projektu: Kč 6 000 000,-

Název projektu: „Moderní proměna obce Všechovice – obnova místní
komunikace a parkové úpravy
Žadatel: Obec Všechovice, Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov
Rozpočet projektu: Kč 6 000 000,-
Požadovaná dotace: 86 %
Vlastní zdroje:  14 %
Poskytovatel dotace:  Program rozvoje venkova, RO Brno, III.2.1.1. Obnova a rozvoj
vesnic, záměr a) Zlepšení dopravní a technické 
infrastruktury a
vzhledu obcí
Termín podání žádosti: listopad 2011, realizace 2012

Náplní projektu jsou úpravy veřejných prostranství s doplněním odpočinkového mobiliáře a oprava místních dopravních komunikací a zpevněných ploch.  Obec vzhledem k omezenosti finančních prostředků dlouhodobě podobné aktivity nerealizovala, čemuž odpovídá rozsah rozpočtu daného projektu. Jeho provedení ovšem bude dlouhodobě zhodnocováno významným zlepšením dopravní infrastruktury a zkvalitnění života v malebné obci na Tišnovsku.

Projekt zahrnuje tyto výstupy:

 – Obnova místní komunikace III. třídy

 • rekonstrukce a prodloužení místní komunikace „Horky“ – asfaltobetonový povrch, 1 280 m2
 • odvodnění této komunikace.

 – Obnova místní komunikace IV. třídy

 • lokalita okolí kapličky Sv. Anny – chodník mezi kaplí a školou – dlážděná plocha žulová kostková s občasným pojezdem – 66 m+ likvidace starého okapového chodníku a zbudování nového,
 •  lokalita vedle školy – okapový chodníček kolem školy.

- Obnova vodopropustných komunikací

 • 21 m2, kombinace štěrkodrti s živičným postřikem.

- Obnova veřejných prostranství – venkovní mobiliář + parkové úpravy
lokalita Brance

 • 1 ks lavičky parkové se zabetonováním noh,
 • 1 ks odpadkového koše,
 • 1 x zdravotní řez,
 • 2 x odstranění dřevin výšky přes 1 m,
 • založení záhonu pro výsadbu rostlin – 14,1 m2,
 • výsadba 23 ks dřevin,
 • mulčovací borka – 720 m2.

lokalita Ovčírna

 • 1 ks lavice se stolem,
 • 1 ks odpadkového koše,
 • 1 ks stojanu na kola,
 • informační panel mikroregionu,
 • vykácení 2 ks stromů,
 • odstranění 4 ks nevhodných dřevin,
 • odstranění 2 ks pařezů,
 • plošná úprava terénu – 65 m2,
 • založení trávníku výsevem – 14,7 m2,
 • výsadba 26 ks dřevin,
 • Tilia chata – 1 ks,
 • Sorbus aucuparia – 1 ks.

lokalita okolí kapličky Sv. Anny

 • 2 ks laviček,
 • 1 ks informační tabule zasklené, závěsné,
 • 1 ks odpadkového koše,
 • 2 ks litinové zábrany vjezdu,
 • odstranění plotových dílců z podezdívky na celé ploše – 56 m,
 • odstranění betonové podezdívky – 11 m.
 • zbudování záhonu s růžemi o ploše 9,2 m2.

lokalita vedle školy

 • 3 ks laviček,
 • 1 ks odpadkového koše,
 • 1 ks dětské houpačky pružinové,
 • 1 ks síťě proti kočkám,
 • 1 ks solitérního prvku – kolotoč na stání,
 • zbudování opěrné zídky z kamene (délka 11,5 m) s nájezdní rampou a zbudováním nové opěrné zídky z betonu (7,8 m),
 • 1 ks multifunkčního hliníkového sloupu pro plakátování, erbová cedule, plastový uzávěr.
 • výsadba 75 ks dřevin,
 • výsadba 1 ks acer platanoides,
 • řez stromů výchovný – 1 ks,
 • založení trávníku – 14,7 m2.

lokalita Nad školou

 • renovace oplocení v délce 40 m,
 • 3 ks laviček,
 • 1 ks odpadkového koše.
 • znovuosetí plochy 45 m2,
 • obnova a doplnění výsadeb – 12 ks keřů, 20 ks dřevin, 2 ks sakura, 
 • renovace trávníku po stavbě na ploše – 112 m2.

lokalita okolí OÚ

 • 1 ks odpadkového koše.
 • parkové úpravy, odstranění současné výsadby jehličnanů před budovou OÚ,
 • doplnění výsadeb – výsadba 100 ks keřů, 2 ks jehličnatých stromů, 35 ks trvalek.

lokalita Hasičská nádrž

 • 1 ks odpadkového koše,
 • 3 ks laviček

lokalita Alej pod vinohradem

 • 1 ks laviček se stolem,
 • 1 ks odpadkového koše,
 • 1 ks stojanu na kola, 1 ks informačního panelu.
 • 6 x kácení, provozní a bezpečnostní řez stromů,
 • 7 x zdravotní řez stromů,
 • 2 x řez stromů netrnitým průklestem,
 • založení travního porostu výsevem na ploše 476 m2, a 36 m2.
 • výsadba alejových stromů – 4 ks

 – Zpevněné plochy – parkovací místa

 • místní komunikace Horky – 14 x podélné stání + 1 x stání pro invalidy
 • zpevnění ploch v místech, kde nebudou parkovací místa (lok. Ovčírna – vodopropustné plochy – dlažby do štěrku, lok. okolí kapličky sv. Anny betonová zámková dlažba + dlažba ze žulové kostky, lok. Nad školou – renovace cestní sítě – obnova obrubníků, doplnění štěrku a renovace vstupní části na plochu místním kamenivem, lok. Alej pod vinohradem – vodopropustné plochy).

Realizací projektu bude dosaženo značné zlepšení dopravní infrastruktury a vzhledu obce Všechovice, současně budou zlepšeny podmínky pro volnočasové aktivity občanů a trávení času na čerstvém vzduchu. Informační deska mikroregionu bude sloužit pro vyznačení atraktivit ostatních obcí regionu – především přírodních krás a tradic mikroregionu Čebínka.