Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rychlá poptávka

Nejrychlejší cesta k dotacím

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty, opište následující kód:
captcha
captcha
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

„Obec pro příští generace – obnova místních komunikací a vzhledu obce Borotín“

Žadatel: Obec Borotín
Rozpočet projektu: Kč 4 440 000,-

Název projektu: Obec pro příští generace – obnova místních komunikací
a vzhledu obce Borotín
Žadatel: Obec Borotín, Jihomoravský kraj, okres Blansko
Rozpočet projektu: Kč 4 440 000,-
Požadovaná dotace: 86 %
Vlastní zdroje:  14 %
Poskytovatel dotace:  Program rozvoje venkova, RO Brno, III.2.1.1. Obnova a rozvoj
vesnic, záměr a) Zlepšení dopravní a technické 
infrastruktury a
vzhledu obcí
Termín podání žádosti: listopad 2011, realizace 2012

Náplní projektu je komplexní řešení úprav veřejného prostranstvímístních dopravních komunikací v obci Borotín. V rámci veřejných prostranství budou upraveny 2 lokality v obci, které byly spontánně v minulosti vytvořeny místními občany a bývají hojně využívány i návštěvníky. Těmto místům chybí odpovídající odpočinkový mobiliář, úprava ploch a vhodná výsadba zeleně pro rekreaci.

V rámci místních komunikací se stavební práce týkají obnovy silnic III. a IV. třídy, vodopropustné komunikace a zpevněných ploch. Cílem těchto investičních opatření je dosažení technické stability pro bezpečnost dopravy – původní stav povrchu je pro život a provoz v obci nevyhovující.

Realizací projektu bude dosaženo:

 - Obnova komunikace III. třídy

 • asfaltobetonový povrch, řešeny 2 úseky o celkové rozloze 2 970 m2.

Obnova komunikace IV. třídy

 • povrch z betonové zámkové dlažby, rekonstrukce stávajícího chodníku (90 m2) a vybudování nového chodníku (90 m2).

Obnova vodopropustné komunikace

 • povrch z kombinace štěrkodrti, kameniva a minerálního betonu, rozloha 340 m2.

- Odpočinkové místo č. 1 (naproti autobusové zastávce)

 • zhotovení cestní pěšiny (18 m3),
 • zatravnění (500 m2),
 • výsadba rostlin (72 ks),
 • výsadba jehličnatých stromů (17 ks),
 • výsadba keřů (53 ks),
 • 3 ks lavic s opěradly,
 • 2 ks odpadkových košů,
 • 1 ks stojanu na kola.

 – Odpočinkové místo č. 2 (na parc. č. 252/1)

 • vyrovnání svažitého terénu a terénní práce (220 m2),
 • zatravnění (200 m2),
 • výsadba rostlin (44 ks),
 • zpevnění povrchu zámkovou dlažbou (21 m2),
 • 2 ks stolu s lavicemi s opěradly,
 • 3 ks samostatných lavic s opěradly,
 • 1 ks odpadkového koše,
 • 1 ks stojanu na kola,
 • 1 ks solitérního herního prvku.

- Pořízení venkovního mobiliáře v intravilánu obce

 • u koupaliště – 10 ks lavic s opěradly,
 • naproti odpočinkového místa č. 1 a naproti obchodu – 2 ks samostatně stojících vitrín bez osvětlení,
 • u obchodu – 1 ks závěsné vitríny s osvětlením dvoukřídlé, 2 ks odpadkového koše,
 • u budovy OÚ – 1 ks odpadkového koše.

- Zpevněné plochy v obci

 • bezplatné parkoviště u koupaliště a výletiště (429 m2),
 • zpevnění povrchů zámkovou dlažbou (odpočinkové místo č. 2).

 

Realizace projektu představuje významné zlepšení podmínek dopravní bezpečnosti, ale také  zatraktivnění vzhledu a služeb pro místní občany a návštěvníky obce Borotín.