Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rychlá poptávka

Nejrychlejší cesta k dotacím

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty, opište následující kód:
captcha
captcha
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Projdeme se novou obcí – obnova místní komunikace a vzhledu obce Milasín“

Žadatel: Obec Milasín
Rozpočet projektu: Kč 1 608 000,-

Název projektu: Projdeme se novou obcí – obnova místní komunikace
a vzhledu obce Milasín
Žadatel: Obec Milasín, kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou
Rozpočet projektu: Kč 1 608 000,-
Požadovaná dotace: 87 %
Vlastní zdroje:  13 %
Poskytovatel dotace:  Program rozvoje venkova, RO Brno, III.2.1.1. Obnova a rozvoj
vesnic, záměr a) Zlepšení dopravní a technické 
infrastruktury a
vzhledu obcí
Termín podání žádosti: listopad 2011, realizace 2012

Předmětem  projektu byla obnova a rekonstrukce komunikací III. třídy v centru obce Milasín, včetně přilehlých komunikací. Hlavním smyslem projektu je navrácení stability a zajištění bezpečnosti pro chodce, cyklisty, řidiče a dalších účastníků dopravního provozu.

Stavební práce a úpravy byly nezbytné z důvodu špatného technického stavu těchto denně využívaných komunikací. Náklady zahrnují také modernizaci veřejného osvětlení, pořízení venkovního mobiliáře a parkové úpravy pro oživení veřejného prostranství v obci či zpevnění ploch pro umístění a údržbu komunálního odpadu.

Konkrétní výstupy projektu:

  • obnova komunikace III. třídy a přilehlých místních komunikací – odstranění krytu komunikace s následným provedením asfaltobetonového povrchu,
  • obnova vodou propustných komunikací – přeměna stávajícího poškozeného asfaltobetonového povrchu na funkční povrch z vegetační dlažby (prostor v blízkosti OÚ Milasín),
  • výměna stávajícího veřejného osvětlení na úsporná LED svítidla,
  • vybudování odpočinkového místa na cyklotrase 5130 procházející obcí – 1 set stůl s lavičkami, odpadkový koš a informační tabule,
  • dovybavení odpočinkového prostoru před OÚ – 1 set stůl s lavičkami, odpadkový koš a informační tabule,
  • estetické kamenné solitérní prvky před OÚ, symbolizující historii obce, s pamětními deskami,
  • obnova  a rozšíření opěrné zídky u zpevněné plochy pro kontejnery,
  • parkové úpravy v 6 lokalitách obce – zatravnění, výsadba dřevin a rostlin, ohumusování a osetí,
  •  obnova a rozšíření zpevněné plochy pro kontejnery (a rozšíření opěrné zídky).

Realizace projektu tak vedla k celkovému zatraktivnění obce Milasín, která se pomocí výstupů projektu stala esteticky a turisticky poutavějším a bezpečnějším prostředím pro chodce, cyklisty, řidiče či místní občany.