A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Dětské hřiště pro školku a mládež v Sebranicích

Žadatel: obec Sebranice
Rozpočet projektu: Kč 397 000,-

Název projektu: „Dětské hřiště pro školku a mládež v Sebranicích“
Žadatel: obec Sebranice, Jihomoravský kraj, Okres Blansko
Rozpočet projektu: Kč 397 000,-
Požadovaná dotace: 70 %
Vlastní zdroje: 30 %
Poskytovatel dotace: MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova
Termín podání žádosti: únor 2013

Předmětem projektu je obnovení dětského hřiště zahrady mateřské školy v obci Sebranice, které je v současnosti z velké části nezpůsobilé k provozu. Současně dojde k doplnění veřejně přístupného areálu o chybějící herní prvky pro věkovou kategorii žáků do 14 let.

Cílem projektu je tak vybudování zázemí pro nejmenší děti ve školní zahradě a zároveň zpestření i pro starší děti a mládež v obci. Především díky mladým rodinám s dětmi se obec Sebranice v posledních letech stabilně rozrůstá.

Vzhledem k cílům projektu byly do přípravy zapojeny děti mateřské školy a starší žáci základní školy v Sebranicích. Dětmi zvolené herní prvky:

Zahrada MŠ:

  • Herní sestava loď – 2x skluzavka, 2x tubusy, 2x žebříky, lanový žebřík, lezecká stěna
  • 2 x pružinová houpadla
  • vahadlová houpačka

Pro posezení paních učitelek, ale i samotných dětí bude pořízena také 1 x venkovní lavička.

Veřejné dětské hřiště:

  • Závěsný kolotoč pro dva
  • Šplhací sestava – lezecká stěna, žebřík, tyč
Stávající veřejné hřiště je již vybaveno venkovním mobiliářem pro posezení a odpadkovými koši. Realizací projektu dojde nejen ke zlepšení rozvoje školních zařízení, ale i větší spokojenosti místních rodin s dětmi v obci Sebranice.