A picture

Obsah

Splněná přání dětí v Korouhvi

Žadatel: Obec Korouhev
Rozpočet projektu: Kč 499 780,-

Název projektu: Splněná přání dětí v Korouhvi
Žadatel: obec Korouhev, Pardubický kraj, Okres Svitavy
Rozpočet projektu: Kč 499 780,-
Požadovaná dotace: 70 %
Vlastní zdroje: 30 %
Poskytovatel dotace: MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova
Termín podání žádosti: únor 2013

Cílem projektu je vybudování dětského hřiště v zatravněném a oploceném pozemku Mateřské školy Korouhev. Konkrétní výběr herních prvků, které mají být nainstalovány, byl realizován s pomocí dětí MŠ a žáků ZŠ, kteří mohou nové hřiště využívat v odpoledních hodinách po skončení výuky. Venkovní hřiště bude veřejně přístupné.

Dětmi vybrané herní prvky:

  • 1 x roztáčecí kolotoč
  • 1 x trojhoupačka s hnízdem a dvěma sedáky
  • 1 x sestava v podobě lodě se dvěma tubusy
  • 1 x šplhací sestava v podobě šestibokého polygonu
  • 1 x šplhací sestava v podobě stromu
  • 1 x pružinové houpadlo
Nově vybudované hřiště bude vybaveno 4 ks laviček a 1 ks odpadkového koše.