A picture

Obsah

Venkovní učebna se sportovištěm

Žadatel: Obec Hostěradice
Rozpočet projektu: Kč 512 053,-

Název projektu: Venkovní učebna se sportovištěm
Žadatel: Obec Hostěradice, Jihomoravský kraj, Okres Znojmo
Rozpočet projektu: Kč 512 053,-
Požadovaná dotace: 70, %
Vlastní zdroje: 30 %
Poskytovatel dotace: MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova
Termín podání žádosti: únor 2013

Předmětem projektu je vybudování venkovní učebny a sportoviště v Hostěradicích, čímž bude vytvořeno zázemí pro děti navštěvující místní základní školu. Řešená plocha prostranství bude rozdělena do několika tématických celků:

  • venkovní učebna – dřevěná pergola se stoly, lavicemi a tématickou tabulí
  • mlatový parket – se dřevěnou zdí pro aktivity : šplhání na laně, cvičení na hrazdě a menší horolezecká stěna
  • ostatní sportovní plochy pro kladinu, balancující kostky, švihadlo apod.

Vybrané herní prvky si vybraly děti sami za pomocí pedagogů základní školy. Celkovému záměru realizace předcházelo zaslání dopisů přímo od žáků ZŠ panu starostovi obce.