A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

„Přístavba základní školy v obci Kožlí“

Žadatel: Obec Kožlí, kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod
Rozpočet projektu: Kč 19 330 467,-

Název projektu:

„Přístavba základní školy v obci Kožlí“

Žadatel:

Obec Kožlí, okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina

Rozpočet projektu:

Kč 19 330 467,-

Požadovaná dotace:

85 %

Vlastní zdroje:

15 %

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Název programu: Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky

Termín podání žádosti:

srpen 2014

Předmětem projektu je rekonstrukce budovy základní školy s provedením přístavby za účelem rozšíření kapacity učebních prostorů pro odborné učebny přírodopisu, vaření, pracovních a výtvarných dílen a tělocvičny pro rozvoj inovativní formy výuky a zvýšení možnosti volnočasových aktivit pro místní obyvatele a mládež.

Rekonstrukce bude zahrnovat zateplení obvodového pláště budovy, výměnu oken a dveří, zateplení střechy, rozšíření vstupního prostoru s bezbariérovým vchodem a přístavby sociálního zařízení a tělocvičny. Součástí stavebních úprav je vybudování vnitřního výtahu, který bude sloužit pro přístup do všech podlaží osobám s omezenou schopností pohybu. Realizací projektu vzniknou WC zařízení pro dívky, chlapce a zdravotně postižené v obou podlažích, školní jídelna s výdejem jídla. Dojde ke zvýšení estetické a hygienické hodnoty budovy základní školy. Současně se zlepší občanská vybavenost pro práci s dětmi a mládeží, sportování, volnočasové aktivity a kulturu v obci.