A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

„Revitalizace zahrady ZŠ a MŠ - Skalice nad Svitavou“

Žadatel: Obec Skalice nad Svitavou, Jihomor. kraj, okr. Blansko
Rozpočet projektu: Kč 959 653,-

Název projektu: Revitalizace zahrady ZŠ a MŠ
Žadatel: Obec Skalice nad Svitavou, Jihomor. kraj, okr. Blansko
Rozpočet projektu: Kč 959 653,--
Požadovaná dotace: 75 %
Vlastní zdroje: 25 %
Poskytovatel dotace: Operační program Životní prostředí, 6.5 Podpora
regenerace urbanizované krajiny
Termín podání žádosti: duben 2014

Předmětem projektu byly úpravy zeleně školní zahrady ZŠ a MŠ Skalice nad Svitavou, které spočívají zejména v pročištění areálu od náletových dřevin, odstranění vybraných dřevin a provedení pěstebních opatření a nové výsadby stromů a keřových porostů.

Výstupy projektu:

  • 36 ks odstraněných dřevin, 2 ks keřů, 0,2 ha skupin dřevin vysazených ovocných stromů,
  • 6 ks ošetřených dřevin – 5x udržovací řez, 1x zdravotní řez,
  • 48 ks vysazených listnatých stromů, 81 ks vysazených listnatých keřů,
  • 722 vysazených půdokryvných keřů,
  • travní osetí, mulčování, humusování.