A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

„Přístavba základní školy Bukovina“

Žadatel: Obec Bukovina, okres Blansko, kraj Jihomoravský
Rozpočet projektu: Kč 14 049 553,-

Název projektu:

„Přístavba základní školy Bukovina“

Žadatel:

Obec Bukovina, okres Blansko, kraj Jihomoravský

Rozpočet projektu:

14 049 553,-

Požadovaná dotace:

85 %

Vlastní zdroje:

15 %

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Program Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol

Termín podání žádosti:

prosinec 2015

V roce 2014 podala obec žádost na rozvoj výukových kapacit na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, žádost neuspěla, proto se obec rozhodla žádost a projekt aktualizovat a v nově vypsané výzvě ji opět podat.

Předmětem projektu je dostavba 2 kmenových učeben, 1 kabinetu, 2 skladů na učební pomůcky, 2 šaten, sociálního zařízení a plynové kotelny. V současnosti probíhá výuka ve dvou učebnách -  v kmenové učebně jsou umístěni žáci 1. a 2. třídy, ve druhé učebně 3., 4., a 5. třídy. Výuka je v těchto prostorách velmi náročná. Ve škole chybí také prostory pro tělovýchovu, zájmovou i mimoškolní činnost. Nově vybudované učebny budou sloužit nejen k výuce žáků ve škole, ale i v odpoledních hodinách zde budou probíhat školní kroužky a učebny budou mít funkci družiny

Cílem projektu je zvýšit kvalitu výuky ve všech ročnících a zajistit tak žákům základní školy vhodné a pohodlné zázemí pro výuku. Realizací projektu se vyřeší problém spojených tří ročníků.