A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

„Kompostéry pro občany města Konice“

Žadatel: Město Konice, okres Prostějov, Olomoucký kraj
Rozpočet projektu: Kč 2 418 076,-

Název projektu:

„Kompostéry pro občany města Konice“

Žadatel:

Město Konice, okres Prostějov, Olomoucký kraj

Rozpočet projektu:

Kč 2 418 076,-

Požadovaná dotace:

90 %

Vlastní zdroje:

10 %

Poskytovatel dotace: 

Operační program Životní prostředí, výzva č. 64 výzva OPŽP

Termín podání žádosti:

březen 2015

Cílem projektu je zavedení efektivního systému na ukládání biologicky rozložitelného odpadu z domácností, soukromých zahrad, pozemků a veřejné zeleně, který by zajišťoval jeho následné materiálové využití – kompostování ke zkvalitnění zeminy zeleně a estetické hodnoty krajiny ve městě Konice.

Předmětem investičního záměru je pořízení kompostérů pro celkem 502 domácností, které mají o projekt zájem. Dále bude pořízeno celkem šest veřejně přístupných velkoobjemových kompostérů.

Součástí projektu je i pořízení štěpkovače na úpravu dřevní hmoty. Kompostéry budou vhodně umístěny po celém katastru města, aby sloužily jak potřebám občanů, tak i k ukládání biomasy vzniklé údržbou ploch veřejné zeleně.