A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

„Systém odděleného sběru BRKO v městysi Svitávka“

Žadatel: Městys Svitávka, okres Blansko, Jihomoravský kraj
Rozpočet projektu: Kč 1 894 074,-

Název projektu:

„Systém odděleného sběru BRKO v městysi Svitávka“

Žadatel:

Městys Svitávka

Rozpočet projektu:

Kč 1 894 074,-

Požadovaná dotace:

90 %

Vlastní zdroje:

10%

Poskytovatel dotace:

Operační program Životního prostředí, výzva č. 64 výzva OPŽP

Termín podání žádosti:

březen 2015

Cílem projektu je zavedení efektivního systému na ukládání biologicky rozložitelného odpadu z domácností, soukromých zahrad, pozemků a veřejné zeleně, který by zajištoval jeho následné materiálové využití.

Hlavním motivem investičního záměru je docílení snížení množství biologicky rozložitelného odpadu ve směsném komunálním odpadu domácností o 25 %.

Projekt bude realizován pořízením 317 ks kompostérů, které budou umístěny na soukromých pozemcích občanů městyse Svitávka a 26 ks velkoobjemových kompostérů, které budou sloužit občanům nedisponujícím vlastním kompostérem. Součástí projektu je také pořízení 1 ks štěpkovače na úpravu dřevní hmoty z údržby veřejného prostranství v obci.