A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

„Systém odděleného sběru BRKO v obci Rozseč nad Kunštátem“

Žadatel: Obec Rozseč nad Kunštátem, okres Blansko, Jihomoravský kraj
Rozpočet projektu: Kč 946 847,-

Název projektu:

„Systém odděleného sběru BRKO v obci Rozseč nad Kunštátem“

Žadatel:

Obec Rozseč nad Kunštátem, okres Blansko, Jihomoravský kraj

Rozpočet projektu:

Kč 946 847,-

Požadovaná dotace:

90 %

Vlastní zdroje:

10 %

Poskytovatel dotace:

Operační program Životní prostředí, výzva č. 64 výzva OPŽP

Termín podání žádosti:

březen 2015

Cílem projektu je zavedení efektivního systému na ukládání biologicky rozložitelného odpadu z domácností, soukromých zahrad, pozemků a veřejné zeleně, který by zajišťoval jeho následné materiálové využití – kompostování ke zkvalitnění zeminy zeleně a estetické hodnoty krajiny v obci Rozseč nad Kunštátem.

Předmětem investičního záměru je pořízení kompostérů pro celkem 110 domácností, které mají o projekt zájem. Dále bude pořízen jeden veřejně přístupný velkoobjemový kompostér a jeden veřejně přístupný velkoobjemový kontejner. Kompostér a kontejner bude vhodně umístěn po celém katastru obce, aby sloužil jak potřebám občanů, tak i k ukládání biomasy vzniklé údržbou ploch veřejné zeleně.

Součástí projektu je i pořízení kontejnerového nosiče a štěpkovače na úpravu dřevní hmoty z údržby veřejného prostranství v obci, případně zeleně v zahradách a sadech domácností.