A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

„Systém odděleného sběru BRKO v obci Vanovice“

Žadatel: Obec Vanovice, okres Blansko, Jihomoravský kraj
Rozpočet projektu: Kč 938 618,-

Název projektu:

„Systém odděleného sběru BRKO v obci Vanovice“

Žadatel:

Obec Vanovice, okres Blansko, Jihomoravský kraj

Rozpočet projektu:

Kč 938 618,-

Požadovaná dotace:

90 %

Vlastní zdroje:

10 %

Poskytovatel dotace:

Operační program Životní prostředí, výzva č. 64 výzva OPŽP

Termín podání žádosti:

březen 2015

Cílem projektu je zavedení efektivního systému na ukládání biologicky rozložitelného odpadu z domácností, soukromých zahrad, pozemků a veřejné zeleně, který by zajišťoval jeho následné materiálové využití – kompostování ke zkvalitnění zeminy zeleně a estetické hodnoty krajiny v obci Vanovice.

Předmětem investičního záměru je pořízení kompostérů pro celkem 83 domácností, které mají o projekt zájem. Dále budou pořízeny celkem čtyři veřejně přístupné velkoobjemové kompostéry. Součástí projektu je i pořízení štěpkovače na úpravu dřevní hmoty. Kompostéry budou vhodně umístěny po celém katastru obce, aby sloužily jak potřebám občanů, tak i k ukládání biomasy vzniklé údržbou ploch veřejné zeleně.