A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

„Zefektivnění nakládání s biologickým odpadem v obci Stražisko“

Žadatel: Obec Stražisko, okres Prostějov, Olomoucký kraj
Rozpočet projektu: Kč 768 389,-

Název projektu:

„Zefektivnění nakládání s biologickým odpadem v obci Stražisko“

Žadatel:

Obec Stražisko, okres Prostějov, Olomoucký kraj

Rozpočet projektu:

Kč 768 389,-

Požadovaná dotace:

90 %

Vlastní zdroje:

10 %

Poskytovatel dotace:

Operační program Životní prostředí, výzva č. 64 výzva OPŽP

Termín podání žádosti:

březen 2015

Cílem projektu je zavedení efektivního systému na ukládání biologicky rozložitelného odpadu z domácností, soukromých zahrad, pozemků a veřejné zeleně, který by zajišťoval jeho následné materiálové využití – kompostování ke zkvalitnění zeminy zeleně a estetické hodnoty krajiny v obci Stražisko.

Předmětem investičního záměru je pořízení kompostérů pro celkem 167 domácností, které mají o projekt zájem. Dále budou pořízeny dva kusy veřejně přístupných velkoobjemových kompostérů a jeden kontejner. Kompostéry a kontejner budou vhodně umístěny po celém katastru obce, aby sloužily jak potřebám občanů, tak i k ukládání biomasy vzniklé údržbou ploch veřejné zeleně.

Součástí projektu je i pořízení štěpkovače na úpravu dřevní hmoty z údržby veřejného prostranství v obci, případně zeleně v zahradách a sadech domácností.