A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

„Zkvalitnění nakládání s biologickým odpadem v obci Prosetín“

Žadatel: Obec Prosetín, okres Chrudim, Pardubický kraj
Rozpočet projektu: Kč 1 427 369,-

Název projektu:

„Zkvalitnění nakládání s biologickým odpadem v obci Prosetín“

Žadatel:

Obec Prosetín, kraj Pardubický, okres Chrudim

Rozpočet projektu:

Kč 1 427 369,-

Požadovaná dotace:

90 %

Vlastní zdroje:

10%

Poskytovatel dotace:

Operační program Životního prostředí, výzva č. 64 výzva OPŽP

Termín podání žádosti:

březen 2015

Cílem projektu je zavedení efektivního systému na ukládání biologicky rozložitelného odpadu z domácností, soukromých zahrad, pozemků a veřejné zeleně, který by zajištoval jeho následné materiálové využití.

Předmětem investičního záměru je pořízení domácích kompostérů pro celkem 190 domácností, které mají o tuto akci zájem.

Dále budou pořízení velkoobjemové kontejnery, které budou vhodně umístěny po celém katastru obce, aby sloužily jak potřebám občanů tak k ukládání biomasy vzniklé údržbou ploch veřejné zeleně. Součástí projektu je také pořízení 1 ks nosiče kontejnerů a 1 ks štěpkovače na úpravu dřevní hmoty z údržby veřejného prostranství v obci, případně zeleně v zahradách a sadech občanů.