A picture

Obsah

„Obnova stávajícího místa odpočinku“

Dotace na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova

Název projektu:

„Obnova stávajícího místa odpočinku“

Žadatel:

Obec Voděrady, kraj Jihomoravský, okres Blansko

Rozpočet projektu:

Kč 74 178,-

Požadovaná dotace:

70 %

Vlastní zdroje:

30 %

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo zemědělství, program: Dotace na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova, Podprogram: 16.D. Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku

Termín podání žádosti:

březen 2016

Předmětem projektu je obnova odpočinkového místa u kulturního domu v obci Voděrady. Jedná se o stávající prostor místa pro odpočinek určeného k rekonstrukci. Místo se nachází v bezprostřední blízkosti opraveného kulturního domu – SV od budovy, ve které se nachází též radnice. Prostor je situován nad průjezdnou komunikací obcí a leží na rovinatém místě na koruně svahu. Svah je porostlý zapojenými skupinami keřů, které přecházejí v živý plot ze zeravů. Porosty tvoří izolaci od komunikace. Naproti místu pro odpočinek se nacházejí tenisové kurty, v travnaté ploše se situováno stávající pískoviště.

Cílem projektu je obnova odpočinkového místa u kulturního domu v obci Voděrady.