A picture

Obsah

Račice-Pístovice – Stavební úpravy budovy obecního úřadu Račice 72

Dotace z Operačního programu životní prostředí

Název projektu:

„Račice–Pístovice – Stavební úpravy budovy obecního úřadu Račice 72“

Žadatel:

Obec Račice - Pístovice, kraj Jihomoravský, okres Vyškov

Rozpočet projektu:

Kč 6 078 780,-

Způsobilé výdaje projektu:

Kč 1 854 284,-

Požadovaná dotace:

40 %

Vlastní zdroje:

60 %

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí – Energetické úspory veřejných budov

Termín podání žádosti:

Duben 2016

 

Předmětem projektu je zvýšení energetických úspor veřejného objektu č.p. 72 v obci Račice-Pístovice pomocí zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy, vč. výměny zdroje tepla. Budova slouží pro provoz obecního úřadu a pobočky České pošty.

 

Specifické cíle projektu:

  • Zateplení obvodových stěn
  • Zateplení stěn k nevytápěné půdě
  • Výměna dveří do dvora
  • Zateplení podlahy 1. NP k zemině
  • Zateplení stropu k půdě
  • Výměna zdroje tepla – kondenzační kotel na zemní plyn vč. rozvodů a otopných těles
  • Nahrazení stávajících zdrojů přípravy teplé vody novými průtokovými ohřívači