A picture

Obsah

„Obnova kříže na hřbitově v obci Úsobrno“

Dotace pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Název projektu:

„Obnova kříže na hřbitově v obci Úsobrno“

Žadatel:

Obec Úsobrno, kraj Jihomoravský, okres Blansko

Rozpočet projektu:

Kč 398 090,-

Požadovaná dotace:

70 %

Vlastní zdroje:

30 %

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Program Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 2, Podprogram 117D81500

Termín podání žádosti:

leden 2016

Předmětem projektu je oprava kříže nacházejícího se na hřbitově v obci Úsobrno. Podstatou projektu je zpevnění a rekonstrukce podstavce a obnova kříže včetně výměny Ježíše. Současný stav stávajícího kříže je vlivem zastarání a nepříznivého počasí nevyhovující. Kříž je vlivem počasí, zejména díky mrazu, na většině plochy popraskán a poškozen. Nápis na přední straně je téměř nečitelný. Důsledkem prasklin vzniklých časem a vlivem počasí se narušil základ a hrozí zřícení celého kříže.

Cílem projektu je demontáž a odvoz stávajícího kříže, oprava a zpevnění základu, montáž nového kříže s litinovým Ježíšem a úprava textů na kříži.