A picture

Obsah

„Hovorany-rekonstrukce MK Horní Chaloupky“

Dotace pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Název projektu:

„Hovorany-rekonstrukce MK Horní Chaloupky“

Žadatel:

Obec Hovorany, kraj Jihomoravský, okres Hodonín

Rozpočet projektu:

Kč 1 279 153,-

Požadovaná dotace:

50 %

Vlastní zdroje:

50 %

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Program Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 2, Podprogram 117D81500

Termín podání žádosti:

leden 2016

Předmětem projektu je rekonstrukce místní komunikace šířky 3 m, která slouží pro příjezd ke čtrnácti rodinným domům. Stávající komunikace je z popraskaných, různě propadlých panelů, mezi nimiž prorůstá tráva a jiné náletové rostliny. V celé délce komunikace jsou výrazné terénní nerovnosti, propadlé, popraskané a drolící se betonové panely. V období dešťů se na vozovce zadržuje ve velké míře voda a v poškozených místech vznikají kalužiny, dochází tak ke znečištění vozovky a odtud i přilehlých domů. Nevyhovující stav komunikace je v celém zamýšleném úseku.

Cílem projektu je vyrovnání současných terénních nerovností, ke sjednocení vzhledu s ostatními částmi opravované obce a vyřešení odtoku dešťových vod.