A picture

Obsah

Oprava střechy márnice v obci Malhostovice

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj

Název projektu:

Oprava střechy márnice v obci Malhostovice

Žadatel:

Obec Malhostovice, kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov

Rozpočet projektu:

Kč 116 238,-

Požadovaná dotace:

70 %

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Program Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 4, Podprogram 117D81500

Termín podání žádosti:

prosinec 2016

 

Předmětem projektu je rekonstrukce střechy na márnici, která se nachází na parcele č. 599. katastrálního území Malhostovice. Střecha márnice je v havarijním stavu zbůsobeném povětrnostními vlivy. V důsledku těchto okolností do márnice zatéká voda, která znehodnocuje interiér budovy. Oprava střechy márnice je již druhou etapou rekonstrukce hřbitovního areálu, jež přímo navazuje na první etapu, při které proběhla rekonstrukce páteřní části chodníků vedoucích od hlavní brány a současně oprava části stávající hřbitovní zdi.

 

Cílem projektu je zkvalitnění prostředí hřbitovního areálu a taktéž obnova funkčního využití interiéru márnice, které je v současné době narušeno z důvodu zatékání vody.