A picture

Obsah

Rekonstrukce víceúčelového hřiště u ZŠ Třebařov

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj

Název projektu:

Rekonstrukce víceúčelového hřiště u ZŠ Třebařov

Žadatel:

Obec Sádek, Pardubický kraj,

okres Svitavy

Rozpočet projektu:

Kč 1 800 641,-

Požadovaná dotace:

70 %

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo pro místní rozvoj,

Program Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul č. 6, Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Termín podání žádosti:

srpen 2017

 

Předmětem projektu je rekonstrukce travnatého hřiště, které se nachází v bezprostřední blízkosti ZŠ a MŠ Třebařov. Stávající sportovní plocha nenabízí dostatek možností sportovního vyžití a nevyhovuje tak potřebám školy pro výuku tělesné výchovy. Realizací projektu vznikne víceúčelové hřiště s širokou paletou sportovních aktivit, které bude škola využívat jak v rámci hodin tělocviku, tak v rámci školní družiny a odpoledních sportovních kroužků. Sportoviště bude k dispozici rovněž místním spolkům a veřejnosti se zájmem o sport.

 

Cílem projektu je prostřednictvím zbudování víceúčelového hřiště zkvalitnit a zatraktivnit výuku tělesné výchovy a nabídnout žákům ZŠ a MŠ Třebařov širokou škálu sportovních aktivit v podnětném prostředí. Nové sportoviště bude žáky i širší veřejnost motivovat k aktivnímu trávení volného času, vznikne tak místo s potenciálem podporovat zdraví místních obyvatel.