A picture

Obsah

Odpočinkové místo s herními prvky v přírodním stylu a nové odpočívadlo v obci Svinošice

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj

Název projektu:

Odpočinkové místo s herními prvky v přírodním stylu a nové odpočívadlo v obci Svinošice

Žadatel:

Obec Svinošice, kraj Jihomoravský, okres Blansko

Rozpočet projektu:

Kč 447 378,-

Požadovaná dotace:

70 %

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Program Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 2, Podprogram 117D81500

Termín podání žádosti:

prosinec 2016

 

Předmětem projektu je úprava veřejných prostor ve dvou lokalitách obce Svinošice. Realizací projektu dojde k úpravě lesního palouku nazývaného v Luzích, na kterém vznikne odpočinkové místo s herními prvky v přírodním stylu a květinovou loukou, tzv. lesní parčík. Dále bude v rámci projektu vybudováno odpočívadlo v zastavěné části obce nazývané na Kopci, které bude poskytovat příjemné posezení a odpočinek v upraveném prostředí obce.

 

Cílem projektu je vznik nových odpočinkových míst především pro místní obyvatele obce Svinošice, pro trávení svého volného času v příjemném prostředí ve spojení s přírodou.