A picture

Obsah

Cyklostezka Zlechov

Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu

Název projektu:

„Cyklostezka Zlechov“

Žadatel:

Obec Zlechov, Zlínský kraj,

okres Uherské Hradiště

Rozpočet projektu:

Kč 6 901 962,- 

Požadovaná dotace:

Max. 90 %

Poskytovatel dotace:

Integrovaný regionální operační program,

Specifický cíl: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Výzva č. 72: Cyklodoprava II

Termín podání žádosti:

srpen 2017

 

Předmětem projektu je vybudování cyklistické infrastruktury v obci Zlechov, a to prostřednictvím výstavby jízdního pásu pro kola a společné stezky pro chodce a cyklisty. Nová cyklistická infrastruktura umožní využívat individuální způsob dopravy ke službám, práci a školským zařízením v obci Zlechov. Součástí projektu je také vedení nové stezky kolem zastávek hromadné dopravy a vybudování parkovacích míst pro kola.

 

Cílem projektu je snížení zátěže životního prostředí a eliminace negativních vlivů na lidské zdraví plynoucích z využívání automobilové dopravy, dále pak zvýšení bezpečnosti občanů odkloněním cyklistů ze silnice III. třídy 05018. Tím budou odstraněna veškerá nebezpečná kolizní místa, zlepší se kvalita povrchu komunikace pro cyklisty, čímž výrazně stoupne atraktivita trasy. Specifickým cílem projektu je pak zvýšení podílu udržitelných forem dopravy v podobě využití cyklistické dopravy.