A picture

Obsah

Rekonstrukce povrchu hřiště a tribun v Habrůvce

Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Název projektu:

„Rekonstrukce povrchu hřiště a tribun v Habrůvce“

Žadatel:

TJ Habrůvka, kraj Jihomoravský, okres Blansko

Rozpočet projektu:

Kč 3 820 108,-

Požadovaná dotace:

Max. 80 %

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, program 133510 Podpora materiálně technické základny sportu, subtitul 133512 Podpora materiálně technické základny sportovních organizací

Termín podání žádosti:

listopad 2016

 

Předmětem projektu je rekonstrukce fotbalového hřiště. Stávající hřiště má nevyhovující travnatý povrch, který není zavlažován a je možné ho využívat pouze za lepšího počasí. Proto chce obec Habrůvka vybudovat povrch z umělé trávy, a tím přispět prostřednictvím tělesné výchovy a sportu ke zvyšování fyzické úrovně občanů všech věkových kategorií. Realizací projektu dojde nejen k navýšení sportovní infrastruktury, která je nedostačující, ale také k naplnění potřeb místních sportovců TJ Habrůvka, dobrovolných hasičů a dětí. Jde o aktualizovanou žádost podanou již v roce 2016, konkretizovanou pro danou výzvu.

 

Cílem projektu je pomocí obnovy sportovního hřiště zvyšovat zájem místních občanů, sportovců a ostatních zájmových skupin o sportovní aktivity a poskytnout jim tak vhodné zázemí pro provozování různých sportů, které příznivě působí na fyzickou a duševní kondici.