A picture

Obsah

Dotace pro JSDH obcí - rekonstrukce požární zbrojnice

Dotace z Ministerstva vnitra

Název projektu:

„Dotace pro JSDH obcí – rekonstrukce požární zbrojnice“

Žadatel:

Obec Voděrady, Jihomoravský kraj,

okres Blansko

Rozpočet projektu:

Kč 1 743 410,- 

Požadovaná dotace:

Max. 50 %

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo vnitra,

Program: Dotace pro jednotky SDH obcí,

Podprogram 3 – stavba požární zbrojnice

Termín podání žádosti:

květen 2017

 

Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce obecní hasičské zbrojnice. Realizací projektu budou vyměněny dřevěné části budovy, které jsou již velmi zchátralé. Při této příležitosti budou rovněž upraveny rozměry vnitřního prostoru, zejména se zvýší strop místnosti a rozšíří a zvýší se vjezdová vrata. Kromě toho bude vyztužena stropní konstrukce, což zajistí vyšší stabilitu objektu.

 

Cílem projektu je prostřednictvím stavebních úprav zbrojnice zkvalitnit zázemí členů výjezdové jednotky SDH obce Voděrady.