A picture

Obsah

Pořízení požární cisterny pro městys Višňové

Z dotace Integrovaného regionálního operačního programu pořídil městys Višňové novou požární cisternu pro jednotku SDH Višňové.

 

Název projektu:

 

„Pořízení velkokapacitní požární cisterny pro JSDH“

 

Žadatel:

 

Městys Višňové, Jihomoravský kraj, okres Znojmo

 

Rozpočet projektu:

 

Kč 7 500 000,- 

 

Požadovaná dotace:

 

Max. 90 %

 

Poskytovatel dotace:

 

Integrovaný regionální operační program, Název výzvy: 19. výzva – TECHNIKA PRO IZS – SC 1.3

 

Termín podání žádosti:

 

květen 2016

 

Předmětem projektu je pořízení velkokapacitní požární cisterny pro výkon činností spojených s extrémním suchem. Nová cisterna doplní stávající požární techniku – požární cisternu s nádrží o objemu 2 500 l – která má nedostatečnou kapacitu vody. Projekt napomůže k vyřešení problému spojeného s nízkým objemem stávající nádrže, kdy právě z tohoto důvodu musí jednotka sboru dobrovolných hasičů Višňové v případě prvotního dojezdu na požářiště čekat na ostatní požární jednotky. Jelikož je jednotka zařazena do JPO II/1, očekává se díky pořízení nové cisterny rychlý a účinný požární zásah, což lze se stávající požární technikou jen omezeně.

 

Cílem projektu je posílit vybavení výjezdové jednotky v městysi Višňové a zajistit tak její připravenost s důrazem na přizpůsobení se extrémnímu suchu. Realizace projektu přispěje k rychlému řešení větších požárů (např. polních a lesních) již v počátku, čímž se výrazně sníží riziko vzniku škod.