A picture

Obsah

Obnova křížů v obci Poříčí u Litomyšle

Dotace z Ministerstva zemědělství

Název projektu:

Obnova křížů v obci Poříčí u Litomyšle“

Žadatel:

Obec Poříčí u Litomyšle, kraj Pardubický, okres Svitavy

Rozpočet projektu:

Kč 492 291,-

Požadovaná dotace:

70 %

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo zemědělství, Program: Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků, Podprogram: Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

Termín podání žádosti:

únor 2018

Předmětem projektu je rekonstrukce dvou křížků. Jeden kříž (kříž A) stojí v severní části obce v k.ú. Poříčí u Litomyšle, jedná se o pseudogotické dílo. V současnosti se dílo nachází v havarijním stavu. Na díle se vyskytují četná mechanická poškození. Dochází k neustálému zvětšování trhlin způsobených korozí čepu v místě spojení kříže s jeho patkou a v místě spoje patky s hlavicí. Mechanika zavírání kovového plůtku je nefunkční a zčásti chybí. Druhý kříž (kříž B) se nachází v k.ú Mladočov je umístěn na okraji lesa. Celé dílo je pískovcové, pouze nápisová destička v zrcadle čelní strany středového dílu podstavce je nerezová s černě psaným textem. Dílo bylo v minulosti masivně poškozeno v jeho horní polovině. Svědčí o tom četné tmely a doplňky. Kvalita doplňků je z dnešního pohledu nevyhovující.

Cílem projektu je zlepšení estetického a funkčního stavu dvou křížků v obci Poříčí u Litomyšle. V rámci realizace akce bude na kříži A provedena výměna kovových čepů za nekorodující a lepením budou zajištěny roztržené kamenné bloky. Bude zhotoven nový základ kříže a schodů. Povrchy budou očištěny a zrekonstruovány. Na kříži B bude provedena demontáž nevhodně provedených lepených spojů. Následně bude dílo očištěno, obnažený a korodovaný kámen bude zpevněn, opětovně slepen a vytmelen. Po osazení na původní místo bude provedena barevná retuš a hydrofobizace na exponovaných plochách.