A picture

Obsah

Oprava a modernizace tělocvičny Základní školy Vidlatá Seč

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj

Název projektu:

Oprava a modernizace tělocvičny Základní školy Vidlatá Seč“

Žadatel:

Obec Vidlatá Seč, Pardubický kraj,

okres Svitavy

Rozpočet projektu:

Kč 847 662,-

Požadovaná dotace:

70 % (maximálně ale 5 000 000 Kč)

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo pro místní rozvoj,

Program Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul č. 6, Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Termín podání žádosti:

leden 2018

Předmětem projektu je oprava a modernizace tělocvičny v Základní škole Vidlatá Seč. Vybavení tělocvičny je zastaralé a je tu i značná opotřebovanost. Vytápění ani umělé osvětlení prostoru tělocvičny již nevyhovují současným hygienickým normám a bezpečnosti z hlediska úrazu dětí. V rámci realizace projektu bude celkově opravena stávající parketová podlaha, budou vyměněny dřevěné zárubně a dřevěné obložení obvodových stěn a budou opraveny stávající masivní modřínové dveře. Dále budou vyměněna svítidla umělého osvětlení a elektrická akumulační kamna, tak aby vyhovovala platným legislativním požadavkům. V rámci projektu bude v tělocvičně rovněž vyměněn ventilátor a do šesti oken budou nainstalovány textilní rolety, které zajistí žákům komfortnější pobyt v tělocvičně a zároveň umožní v prostorách tělocvičny lépe regulovat teplotu.

Cílem projektu je rekonstrukce stávající tělocvičny tak, aby mohla poskytovat kvalitní, plnohodnotné a bezpečné zázemí pro hodiny tělesné výchovy, stejně jako pro sportovní aktivity v rámci odpoledního kroužku a školní družiny. Realizací projektu bude vyřešen současný problém nevyhovujících sportovních prostor ZŠ Vidlatá Seč.