A picture

Obsah

Zřízení víceúčelového hřiště p.č. 124/2, 124/4, 124/5, 125/1

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj

Název projektu:

Zřízení víceúčelového hřiště p.č. 124/2, 124/4, 124/5, 125/1“

Žadatel:

Obec Skalice, Jihomoravský kraj,

okres Znojmo

Rozpočet projektu:

Kč 3 406 264,-

Požadovaná dotace:

70 % (maximálně ale 5 000 000 Kč)

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo pro místní rozvoj,

Program Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul č. 6, Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Termín podání žádosti:

leden 2018

Předmětem projektu je realizace nového víceúčelového hřiště v areálu ZŠ a MŠ Skalice u Znojma. To má být umístěno vedle fotbalového hřiště mezi Sokolovnou a areálem ZŠ a MŠ Skalice. Lokalita se nachází na jižním okraji obce. Aby mohlo být hřiště využíváno v maximální možné míře, plánuje se realizovat i jeho osvětlení, které bude napojeno na rozvody veřejného osvětlení v obci. Povrch hřiště bude členěn dle jednotlivých sportovních disciplín – tenis, volejbal, nohejbal, streetball, malá kopaná, házená.

Cílem projektu je výstavba nového víceúčelového hřiště v areálu ZŠ a MŠ Skalice. Hřiště bude poskytovat kvalitní zázemí pro hodiny tělesné výchovy pro žáky ZŠ a MŠ Skalice. Sportoviště bude zároveň sloužit širší veřejnosti z obce k aktivnímu trávení volného času v podnětném prostředí.