A picture

Obsah

Veřejné hřiště Pohorská Ves

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj

Název projektu:

„Veřejné hřiště Pohorská Ves“

Žadatel:

Obec Pohorská Ves, kraj Jihočeský, okres Český Krumlov

Rozpočet projektu:

Kč 807 641,-

Požadovaná dotace:

70 % (maximálně ale 400 000 Kč)

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Program Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 2, Podprogram 117D81500

Termín podání žádosti:

leden 2018

Předmětem projektu je pořízení herních prvků, které budou určeny v první řadě dětem a pořízení cvičebních workoutových prvků, které budou sloužit mládeži, dorostu i dospělým. Tyto prvky budou umístěny na stávající dětské hřiště, které obsahuje množství již zastaralých herních prvků. Nově navržené herní plochy podporují kreativitu a zdravý pohyb nejen dětí a napomáhají všestrannému rozvoji osobnosti dětí a mládeže.

Cílem projektu je poskytnout dětem, mládeži i dospělým v obci Pohorská Ves vhodné zázemí s potřebnými herními prvky umožňuící kvalitní sportovní vyžití, rozvíjející pohybové a fyzické schopnosti.