A picture

Obsah

Vybudování environmentální zahrady v Ruprechtově

Dotace ze Státního fondu životního prostředí

Název projektu:

Vybudování environmentální zahrady v Ruprechtově

Žadatel:

Obec Ruprechtov, kraj Jihomoravský, okres Vyškov

Rozpočet projektu:

Kč 686 159,-

Požadovaná dotace:

85 %

Poskytovatel dotace:

Státní fond životního prostředí; Prioritní oblast: Environmentální prevence; Podporovaná aktivita: Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO

Termín podání žádosti:

leden 2018

Předmětem projektuje vybudování environmentální zahrady u MŠ Ruprechtov. Místo realizace přiléhá k budově Mateřské školy a pozemky jsou ve vlastnictví žadatele, obce Ruprechtov. V současnosti jsou tyto pozemky volnými zelenými plochami. Hlavním prvkem a středobodem celé zahrady je strom – Strom života. Od něj vybíhají do čtyř světových stran cesty k jednotlivým živlům – na severu je to živel oheň, na východě vzduch, na jihu voda a na západě živel země. Dalšími prvky jsou například dřevěné krmítko, ježkovník, smyslový chodník, záhony a jiné.

Cílem projektuje vytvoření multifunkčního prostoru koncipovaného pro environmentální vzdělávání a podporujícího kreativní hry dětí. Poselstvím zahrady je upozornění na důležitost ochrany stromů, přírody, jednotlivých živlů a celé planety, tedy důraz na environmentální vzdělávání dětí. Realizace projektu umožní dětem rozvíjet znalosti z oblasti živé i neživé přírody atraktivní a zážitkovou formou a rovněž napomůže budování jejich kladného vztahu k životnímu prostředí, pozitivního vztahu k přírodě, planetě a jejím obyvatelům.