Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rychlá poptávka

Nejrychlejší cesta k dotacím

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty, opište následující kód:
captcha
captcha
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zprávy

první
ze 7
poslední

Dotace na rekonstrukci knihoven a další kulturní projekty v Olomouckém kraji

DOTACE NA REKONSTRUKCI KNIHOVEN A DALŠÍ KULTURNÍ PROJEKTY V OLOMOUCKÉM KRAJI

Olomoucký kraj avizoval příjem žádostí o dotaci na podporu investičních projektů v oblasti kultury. Z dotace lze financovat například rekonstrukci obecní knihovny či klubovny sloužící jako místo setkávání a kulturních a společenských akcí. celý text

ostatní | 17. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
Dotace na provoz venkovských prodejen s potravinami na území JMK

DOTACE NA PROVOZ VENKOVSKÝCH PRODEJEN S POTRAVINAMI NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Jihomoravský kraj avizoval příjem žádostí o finanční podporu na provoz prodejen s potravinami v obcích do 750 obyvatel. Cílem programu je přispět k zachování jedné ze základních služeb v obcích a zajistit jejich obyvatelům snadný přístup k potravinám a dalšímu spotřebnímu zboží. celý text

ostatní | 16. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
Dotace na zbudování sociálního bydlení v obci

DOTACE NA ZBUDOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V OBCI

Integrovaný regionální operační program zveřejnil dne 8. 3. pravidla výzvy zaměřené na výstavbu, nákup, rekonstrukci a adaptaci bytů pro účely sociálního bydlení. Příjem žádostí bude probíhat od 14. června 2018. celý text

ostatní | 9. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
MODERNIZACE ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ PRAŽSKÝCH ŠKOL 1

MODERNIZACE ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ PRAŽSKÝCH ŠKOL

Odbor evropských fondů hlavního města Prahy vyhlásil v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR výzvu zaměřenou na modernizaci zařízení a vybavení mateřských, základních, středních a speciálních škol v Praze. celý text

ostatní | 15. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
Dotace na údržbu a obnovu stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

DOTACE NA ÚDRŽBU A OPRAVU KULTURNÍCH PRVKŮ VENKOVSKÉ KRAJINY

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu zaměřenou na údržbu a obnovu venkovských kapliček, křížových cest, křížů, zvoniček, božích muk či hřbitovů. celý text

ostatní | 31. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
Dotace na údržbu a opravu polních cest

DOTACE NA ÚDRŽBU A OPRAVU POLNÍCH CEST

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu zaměřenou na údržbu a opravu polních cest či jejich úseků, které vykazují zjevné známky fyzického opotřebení nebo poškození. celý text

ostatní | 31. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

PF 2018

PF 2018 celý text

ostatní | 20. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
Dotace na chodníky a bezbariérové úpravy nástupišť

DOTACE NA CHODNÍKY A BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY NÁSTUPIŠŤ

Státní fond dopravní infrastruktury přijímá žádosti o dotaci v rámci výzvy zaměřené na zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy a na zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace. celý text

ostatní | 6. 11. 2017 | Autor: Správce Webu
Dotace na odstranění nehodových lokalit

DOTACE NA ODSTRANĚNÍ NEHODOVÝCH LOKALIT NA SILNICÍCH II. A III. TŘÍDY

Státní fond dopravní infrastruktury přijímá žádosti o dotaci v rámci výzvy zaměřené na zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy. Dotace je určena zejména pro kraje. celý text

ostatní | 6. 11. 2017 | Autor: Správce Webu
Dotace na pořízení vozidel s alternativním pohonem

DOTACE NA POŘÍZENÍ VOZIDEL S ALTERNATIVNÍM POHONEM

Státní fond životního prostředí vyhlásil dne 1. 11. 2017 výzvu na podporu pořizování vozidel s alternativním pohonem. Příjem žádostí probíhá do 27. září 2018. celý text

ostatní | 1. 11. 2017 | Autor: Správce Webu
Dotace na zlepšení stavu zeleně v obcích a městech

DOTACE NA ZLEPŠENÍ STAVU ZELENĚ V OBCÍCH A MĚSTECH

Státní fond životního prostředí vyhlašuje výzvu zaměřenou na podporu zlepšování funkčního stavu zeleně v obcích a městech. celý text

ostatní | 13. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
Příjem žádostí z Ministerstva pro místní rozvoj startuje

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ STARTUJE

Ministerstvo pro místní rozvoj zahajuje příjem žádostí v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova. celý text

ostatní | 13. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
Dotace na snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení

DOTACE NA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v rámci programu Efekt výzvu zaměřenou na snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obcích. celý text

ostatní | 12. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
Dotace na akce spojené s významnými výročími roku 2018

DOTACE NA AKCE SPJATÉ S VÝZNAMNÝMI VÝROČÍMI ROKU 2018

Ministerstvo kultury nabízí dotaci na pokrytí nákladů spojených s oslavami a připomínkami významných výročí roku 2018 (1918, 1968, 1993). celý text

ostatní | 6. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
Dotace na akce spojené s oslavou významných výročí

DOTACE NA AKCE SPOJENÉ S OSLAVOU VÝZNAMNÝCH VÝROČÍ OBCÍ

Ministerstvo kultury nabízí dotaci na pokrytí nákladů spojených z významnými výročími obcí a měst, kulturně-historických událostí a význačných osobností českého původu. celý text

ostatní | 6. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
Péče o válečné pomníky, hroby a pietní místa

PÉČE O VÁLEČNÉ POMNÍKY, HROBY A PIETNÍ MÍSTA

Dotace z Ministerstva obrany na zabezpečení péče o válečné pomníky, hroby a pietní místa. celý text

ostatní | 5. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
Dotace na cyklostezky

DOTACE NA CYKLOSTEZKY

V rámci Státního fondu dopravní infrastruktury byla vyhlášena výzva na výstavbu a opravu cyklostezek a na zřizování jízdních pruhů pro cyklisty. celý text

ostatní | 27. 9. 2017 | Autor: Správce Webu
Křížení komunikací s nadřazenou dopravní infrastrukturou

KŘÍŽENÍ KOMUNIKACÍ S NADŘAZENOU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUROU

V rámci Státního fondu dopravní infrastruktury běží výzva na výstavbu, modernizaci a opravu místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou. celý text

ostatní | 27. 9. 2017 | Autor: Správce Webu
Preventivní protipovodňová opatření

PREVENTIVNÍ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

V rámci Operačního programu Životní prostředí byla dne 2. října 2017 vyhlášena výzva na zbudování a rozšíření lokálních výstražných a varovných systémů a místních informačních systémů. celý text

ostatní | 27. 9. 2017 | Autor: Správce Webu
Environmentální zahrady v ZŠ a MŠ

ENVIRONMENTÁLNÍ ZAHRADY V ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

V rámci Národního programu Životní prostředí byla vyhlášena výzva na zbudování či rekonstrukci environmentálních zahrad na podporu výuky a vzdělávání v oblasti životního prostředí. celý text

ostatní | 8. 9. 2017 | Autor: Správce Webu
TECHNIKA A TECHNOLOGIE PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1

TECHNIKA A TECHNOLOGIE PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Dotace na lesní techniku. celý text

ostatní | 29. 8. 2017 | Autor: Správce Webu
Sběrné dvory, Operační program Životní prostředí

SBĚRNÉ DVORY

Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a separaci odpadu. celý text

ostatní | 28. 8. 2017 | Autor: Správce Webu
MUZEA II – NOVÁ DOTAČNÍ VÝZVA MMR 1

MUZEA II – NOVÁ DOTAČNÍ VÝZVA MMR

DOTACE PRO ROZVOJ PRÁVĚ VAŠEHO MUZEA celý text

ostatní | 24. 8. 2017 | Autor: Správce Webu
Energetické úspory veřejných budov (výzva č. 70) 1

ENERGETICKÉ ÚSPORY VEŘEJNÝCH BUDOV

OPŽP vyhlašuje výzvu č.70 celý text

ostatní | 23. 8. 2017 | Autor: Správce Webu
DEŠŤOVKA 1

DEŠŤOVKA

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu Životní prostředí zaměřenou na udržitelné a efektivní hospodaření s vodou. celý text

ostatní | 8. 8. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center

Integrovaný operační program vyhlásil 74. výzvu k předkládání žádostí o podporu zaměřenou na rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center. celý text

ostatní | 15. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
VÝSTAVBA A MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ II 1

VÝSTAVBA A MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ II

Integrovaný regionální operační program vyhlásil 73. výzvu na předkládání žádostí o dotaci zaměřenou výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů. celý text

ostatní | 15. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Cyklodoprava II

Integrovaný regionální operační program vyhlásil 72. výzvu na předkládání žádostí o dotaci zaměřenou na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a liniová opatření pro cyklisty. celý text

ostatní | 12. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Energetické úspory v bytových domech II

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 37. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. celý text

ostatní | 21. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
OPŽP

DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

V rámci Národního programu Životní prostředí je vyhlášena výzva pro předkládání žádostí o dotaci na domovní čistírny odpadních vod. celý text

ostatní | 21. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
první
ze 7
poslední