Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rychlá poptávka

Nejrychlejší cesta k dotacím

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty, opište následující kód:
captcha
captcha
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zprávy

první
ze 7
poslední

#

Výzva - Deinstitucionalizace sociálních služeb (včetně SVL)

MMR zveřejnilo předběžný harmonogram prvních výzev z IROP 2014-2020. celý text

ostatní | 3. 7. 2015 | Autor:
#

Výzva – Revitalizace souboru vybraných památek

MMR zveřejnilo předběžný harmonogram prvních výzev z IROP 2014-2020. celý text

ostatní | 3. 7. 2015 | Autor:
#

Výzva - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání a výzva – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro SVL

MMR zveřejnilo předběžný harmonogram prvních výzev z IROP 2014-2020. celý text

ostatní | 3. 7. 2015 | Autor:
#

Výzva – Energetické úspory v bytových domech

MMR zveřejnilo předběžný harmonogram prvních výzev z IROP 2014-2020. celý text

ostatní | 3. 7. 2015 | Autor:
#

Výzva – Regulační plány, Územní studie

MMR zveřejnilo předběžný harmonogram prvních výzev z IROP 2014-2020. celý text

ostatní | 3. 7. 2015 | Autor:
#

14. Výzva 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

Vyhlášena výzva z operačního programu Životní prostředí 2014-2020 , prioritní osa 4 Ochrana přírody celý text

ostatní | 2. 7. 2015 | Autor:
#

10. Výzva 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Vyhlášena výzva z operačního programu Životní prostředí 2014-2020 , prioritní osa 4 Ochrana přírody celý text

ostatní | 2. 7. 2015 | Autor:
#

11. Výzva 4.2 - Posílit biodiverzitu

Vyhlášena výzva z operačního programu Životní prostředí 2014-2020 , prioritní osa 4 Ochrana přírody celý text

ostatní | 2. 7. 2015 | Autor:
#

12. Výzva 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

Vyhlášena výzva z operačního programu Životní prostředí 2014-2020 , prioritní osa 4 Ochrana přírody celý text

ostatní | 2. 7. 2015 | Autor:
#

13. výzva 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

Vyhlášena výzva z operačního programu Životní prostředí 2014-2020 , prioritní osa 4 Ochrana přírody celý text

ostatní | 2. 7. 2015 | Autor:
#

15. Výzva 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Vyhlášena výzva z operačního programu Životní prostředí 2014-2020 , prioritní osa 4 Ochrana přírody celý text

ostatní | 2. 7. 2015 | Autor:

„Podpora spalování ekologických paliv ze strany státu a EU“

Společnost EUROPROJECT přednášela na Národní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské techniky na Brněnských veletrzích. celý text

ostatní | 2. 7. 2015 | Autor:
#

1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzem

Vyhlášena výzva z operačního programu Životní prostředí 2014-2020, prioritní osa 1 Čistota vody celý text

ostatní | 1. 7. 2015 | Autor:
#

2. Výzva 1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Vyhlášena výzva z operačního programu Životní prostředí 2014-2020 , prioritní osa 1 Čistota vody celý text

ostatní | 1. 7. 2015 | Autor:
#

5. Výzva 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Vyhlášena výzva z operačního programu Životní prostředí 2014-2020 , prioritní osa 3 Zpracování odpadu celý text

ostatní | 1. 7. 2015 | Autor:
#

3. Výzva 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

Vyhlášena výzva z operačního programu Životní prostředí 2014-2020 , prioritní osa 1 Čistota vody celý text

ostatní | 1. 7. 2015 | Autor:
#

4. Výzva 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Vyhlášena výzva z operačního programu Životní prostředí 2014-2020 , prioritní osa 1 Čistota vody celý text

ostatní | 1. 7. 2015 | Autor:
#

6. Výzva 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

Vyhlášena výzva z operačního programu Životní prostředí 2014-2020 , prioritní osa 3 Zpracování odpadu celý text

ostatní | 1. 7. 2015 | Autor:
#

8. Výzva 2.2 - Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním znečišťujících látek

Vyhlášena výzva z operačního programu Životní prostředí 2014-2020 , prioritní osa 2 Kvalita ovzduší celý text

ostatní | 1. 7. 2015 | Autor:
#

9. Výzva 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Vyhlášena výzva z operačního programu Životní prostředí 2014-2020 , prioritní osa 4 Ochrana přírody celý text

ostatní | 1. 7. 2015 | Autor:
#

Výzva I programu podpory Potenciál

Vyhlášena výzva z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 celý text

ostatní | 30. 6. 2015 | Autor:
#

Výzva I programu podpory Školicí střediska

Vyhlášena výzva z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 celý text

ostatní | 30. 6. 2015 | Autor:
#

Výzva I programu podpory Technologie

Vyhlášena výzva z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 celý text

ostatní | 30. 6. 2015 | Autor:
#

Výzva I programu podpory Nemovitosti

Vyhlášena výzva z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 celý text

ostatní | 30. 6. 2015 | Autor:
#

Výzva I programu podpory Úspory energie

Vyhlášena výzva z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 celý text

ostatní | 30. 6. 2015 | Autor:
#

Národní program podpory cestovního ruchu v roce 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje 2. výzvu 2015 v podprogramu Cestování dostupné všem. celý text

ostatní | 4. 6. 2015 | Autor:
#

Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu na podporu projektů zaměřujících se na opravy drobných sakrálních staveb ve vlastnictví obcí. celý text

ostatní | 29. 5. 2015 | Autor:
#

Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu na podporu výstavby komunitních domů seniorů pro rok 2015. celý text

ostatní | 29. 5. 2015 | Autor:
#

Otevřen příjem žádostí z Norských fondů 2014

Od 21.3.2014 otevřen příjem žádostí o dotaci z Norských fondů na kulturní dědictví a současné umění celý text

ostatní | 1. 3. 2014 | Autor:
#

Nové dotační výzvy z Operačního programu Životní prostředí…

Operační program Životní prostředí vyhlašuje od 1.3.2014 poslední dotační výzvy z finančních prostředků pro období 2007 – 2014. celý text

ostatní | 1. 3. 2014 | Autor:
první
ze 7
poslední