Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rychlá poptávka

Nejrychlejší cesta k dotacím

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty, opište následující kód:
captcha
captcha
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

DOTACE NA OCHRANU A PÉČI O PŘÍRODU A KRAJINU V SÍDLECH

Typ: ostatní
Dotace na ochranu a péči o přírodu a krajinu v sídlechOperační program životního prostředí zahájil příjem žádostí o finanční podporu na ochranu a péči o přírodu a krajinu v sídlech pro obce, neziskové organizace a podnikatelské subjektu od 1. 2. 2019 do 31. 10. 2019

DOTACE NA OCHRANU A PÉČI O PŘÍRODU A KRAJINU V SÍDLECH

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ probíhá od 1. 2. 2019 do 31. 10. 2019

Podporované aktivity:

Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):

 • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parky, zahrady, sady, uliční stromořadí, aleje, lesoparky, remízky, průlehy atp.),
 • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (tůně, jezírka, mokřady,částí vodních toků, drobné retenční nádrže na srážkovou vodu apod.)
 • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity (květnaté louky, broukoviště, úkryty pro ptáky atp.)

Oprávnění příjemci podpory:

 • Obce
 • Svazky obcí
 • Příspěvkové organizace
 • Nestátní neziskové organizace
 • Podnikatelské subjekty
 • Fyzické osoby podnikající

Výše podpory:

 • Dotace je poskytována do výše 60 % celkových uznatelných nákladů akce,
 • Dolní limit způsobilých nákladů na jednu akci činí 250tis.Kč. Horní limit způsobilých nákladů na jednu akci činí 50mil. EUR.

Podmínky dotačního titulu:

 • plocha zeleně se musí nacházet v zastavěném území, případně na zastavitelné ploše, na které došlo od doby schválení územního plánu k realizaci zástavby nebo bylo vydáno stavební povolení,
 • k žádosti je třeba přiložit projektovou dokumentaci vč. rozpočtu projektu,
 • k žádosti se přikládá také stavební povolení (je-li pro projekt relevantní) s nabytím právní moci nejpozději k 31. 10. 2019,
 • pokud projekt nevyžaduje stavební povolení, dokládá se Souhrnné stanovisko odboru životního prostředíStanovisko orgánu státní správy dokládají soulad s ÚPD

V případě zájmu o některý z uvedených dotačních titulů nás kontaktujte zde.


Vytvořeno: 5. 8. 2019
Poslední aktualizace: 5. 8. 2019 11:12
Autor: Správce Webu