Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rychlá poptávka

Nejrychlejší cesta k dotacím

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty, opište následující kód:
captcha
captcha
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

DOTACE NA REGENERACI VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ NA SÍDLIŠTÍCH

Typ: ostatní
Dotace na regeneraci sídlišťStátní fond rozvoje bydlení vyhlásil příjem žádostí o finanční podporu na projekty zaměřené na regeneraci sídlišť. Žádosti budou přijímány do 4. září 2018.

DOTACE NA REGENERACI VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ NA SÍDLIŠTÍCH

Příjem žádostí probíhá od 3. července do 4. září 2018.

Dotace je určena na následující aktivity:

 • výstavba nebo rekonstrukce dopravní infrastruktury (zejména oprava nebo výstavba místních komunikací, chodníků a cyklistických stezek, výstavba protihlukových stěn, výstavba odstavných a parkovacích stání),
 • výstavba nebo rekonstrukce technické infrastruktury (zejména opatření pro zachování nebo zvýšení celkového podílu nezpevněných ploch z důvodu ochrany mikroklimatu a zpomalení odtoku přívalových dešťových vod),
 • odstranění nadzemního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení podzemním vedením,
 • oprava nebo doplnění veřejného osvětlení,
 • realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti sídliště,
 • úprava veřejných prostranství (zejména oprava stávajících a zřizování nových dětských hřišť nebo odpočinkových ploch),
 • výstavba veřejných a sportovních rekreačních ploch s příslušným městským mobiliářem a navazující doprovodné úpravy ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů a zatravněním

Výše podpory:

Maximální výše finanční podpory byla stanovena na 50 % celkových způsobilých nákladů, a to až do výše 6 mil. Kč na projekt.

Oprávnění příjemci podpory:

 • obce, na jejichž území se nachází sídliště

Sídliště musí pro účely výzvy splňovat následující podmínky:

 • jedná se o ucelenou část území obce zastavěnou bytovými domy jako stavbami pro bydlení, ve kterých více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena,
 • bytové domy musí být vystavěny nepanelovými technologiemi v období let 1945 a 1990 nebo panelovými technologiemi do roku 2000,
 • bytové domy na sídlišti musí být o celkovém počtu nejméně 100 bytů

 

V případě zájmu o výše uvedený dotační titul nás kontaktujte zde.


Vytvořeno: 10. 7. 2018
Poslední aktualizace: 10. 7. 2018 11:16
Autor: Správce Webu