Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rychlá poptávka

Nejrychlejší cesta k dotacím

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty, opište následující kód:
captcha
captcha
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

JIHOMORAVSKÝ KRAJ - DOTACE NA PODPORU ROZVOJE OBCÍ DO 3 000 OBYVATEL

Typ: ostatní
Dotace na podporu obcí do 3 000 obyvatel z Jihomoravského krajeJihomoravský kraj vyhlásil příjem žádostí o dotaci pro obce do 3 000 obyvatel. Finanční podporu je možné získat např. na výstavbu či rekonstrukci kulturních domů, sportovišť, chodníků a přechodů pro chodce, na vybavení obecních knihoven či na úpravu veřejných prostranství. Nově je taktéž možné spolufinancovat z Jihomoravského kraje projekt podpořený z Ministerstva pro místní rozvoj. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 14. 2. do 1. 3. 2019.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ – DOTACE NA PODPORU ROZVOJE OBCÍ DO 3 000 OBYVATEL

Příjem žádostí o podporu probíhá od 14. 2. 2019 do 1. 3. 2019

Podporované aktivity:

1. Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

 • víceúčelová a kulturní centra,
 • čekárny na zastávkách hromadné dopravy,
 • tělovýchovná zařízení a sportoviště s výjimkou dětských hřišť,
 • obchody, obecní úřady, zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče,
 • základní a mateřské školy

2. Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě

 • chodníky, odstavné plochy, vjezdy,
 • bezpečné přechody pro chodce včetně osvětlení,
 • osvětlení veřejných prostranství a komunikací,

3. Obecní knihovny

 • počítačové vybavení, čtečky, tiskárny, skenery, promítací zařízení, kopírky, softwarové vybavení,
 • mobiliář – nábytek, koberce, regály,
 • drobné stavební úpravy (neinvestičního charakteru pouze v kombinaci s pořízením inventáře)

4. Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně

 • úprava ploch veřejného prostranství včetně pořízení mobiliáře a úpravy travnatých ploch,
 • nákup pomocné techniky k údržbě veřejných prostranství

5. Spolufinancování rekonstrukce a přestavby veřejných budov podpořené dotací z MMR v roce 2019

 • spolufinancování projektů na rekonstrukci a přestavbu veřejných budov – kulturní domy, multifunkční domy, školní budovy (bez navýšení kapacity), požární zbrojnice atp.,
 • podpořeny budou pouze ty projekty, které obdržely v roce 2019 dotaci z MMR

6. Spolufinancování obnovy místních komunikací podpořené dotací z MMR v roce 2019

 • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy, nadjezdy a napojení na místní komunikaci atp.
 • podpořeny budou pouze ty projekty, které obdržely v roce 2019 dotaci z MMR

Výše podpory:

 • 50 % způsobilých výdajů projektu,
 • maximální výše dotace se pohybuje od 50 tis. do 300 tis. Kč dle dotačního titulu

Oprávnění příjemci podpory:

 • obce do 3 000 obyvatel, které se nacházejí v územním obvodu Jihomoravského kraje

Možnosti podání žádosti o podporu:

 • žadatel může podat do každého dotačního titulu pouze jednu žádost,
 • celkem může jeden žadatel podat až tři žádosti:
  • jednu žádost do dotačního titulu 1, 2 nebo 4
  • jednu žádost do dotačního titulu 3
  • jednu žádost do dotačního titulu 5 nebo 6

 

V případě zájmu o některý z výše uvedených dotačních titulů nás kontaktujte zde.


Vytvořeno: 23. 1. 2019
Poslední aktualizace: 5. 2. 2019 09:15
Autor: Správce Webu